ditsem website banner no 1 2017

-►ANN7 DStv en New Age koerant deur Manyi vir R450 miljoen verkoop aan blanke hater -►DA sê kernooreenkoms is sopas bewys as deel van Zuma staatskaping -►NWU Fakulteit van Ingenieurswese lewer unieke sonaangedrewe motor -►R30,4 million people in South Africa of 55% live in poverty – Stats SA -►Gesoek vir aanranding in SA – Grace Mugabe -►Zim-boere begin internasionale eiseproses oor hul gesteelde grond -►Pierre Spies groet rugby – wil werk vir minderbevoorregtes -►All Blacks legende Colin “Pinetree” Meads sterf op 81 -►Toestande in blanke plakkerskamp by Munsieville, Krugersdorp, uiters haglik -►Steve Hofmeyr sing Die Stem nogmaals in Bloem

Wat is die Afrikaanse vertaling van “To call a spade a spade”? By gebrek aan enige meerdere kennis, vertaal ons dit as “Om kaalkop die waarheid te praat” en dit is wat ons in die volgende opsigte wil doen:

 • Bloemfontein, eens die mooie Rosestad, is besig om uitmekaar te val weens korrupte, onkapabele en swart ANC-bestuur. Laasgenoemde bestuur Bloemfontein, wat deur die DA verteenwoordig word, met hul oormag stemme en setels uit Batho, uit die swart woongebiede van Bloemfontein en uit Botshabelo en Thaba Nchu. Daarmee stoomroller hulle Bloemfontein in die patetiese verval in wat tans plaasvind.
 • Die Vrystaat onder premier Ace Magashule is vir eie gewin, vir pres. Jacob Zuma met sy korrupte doelwitte en vir die Guptas gekaap. Die syfers en feite spreek vir hulself. Niemand beskryf dit beter as DA Wetgewer-leier Roy Jankielsohn nie. Google gerus. Die provinsie is 'n etterende sweer met sy korrupte staatsdiens, kadernepotisme, platgevalle munisipaliteite en munisipale dienslewering, grootste werkloosheid in SA en afwesigheid van enige buitelandse beleggings.
 • Suid-Afrika self is gestaatskaap, met 'n president wat, volgens die Grondwethof, vere voel vir sy ampseed om die belange van die Republiek en al sy burgers eerste te stel. Ons hoef nie meer te sê oor baie tragiese feite nie. Die vraag is net, wie gaan hom en sy meelopers betyds stop?
 • In 'n staat wat internasionaal as rommel geklassifiseer word, word miljarde rand deur die ANC-regering aangewend om sg. swart ekonomiese bemagtiging deur te voer - geld wat grootliks as belasting van blankes gevorder word om juis blankes te ondergrawe. Hoe lank gaan blankes nog onvoorwaardelik belasting aan die regering en hul korrupte SARS betaal?
 • Die hele grondkwessie in SA is 'n klug. Waar het blankes grond van swartes nou eintlik gesteel? Hoekom neem niemand die uitdaging op van TLU SA van 'n beloning van R100 000 rand vir enige sodanige bewys nie? Hoekom hou die staat miljoene hektaar grond verkry onder “grondhervorming” in pag en dra dit nie oor aan die swart en bruin begunstigdes nie? Wat van die miljoene hektaar staatsgrond in SA onder regeringsbeheer en dikwels onbenut? Wat van die sowat 95% mislukkingskoers van swart boere op “hervormde” grond? Hoekom aanhoudend karring met wetgewing en wat ookal om grond van blankes te ontneem? Wat sit regtig agter die aanhoudende bohaai oor “grondhervorming”?
 • Wat van die aanhoudende plaasmoorde en die barbaarsheid waarmee dit gepaard gaan? Hoekom gaan dit net voort en word geen spesiale maatreël getref om dit te stop, sodat die beste boere in die wêreld met vrymoedigheid as voedselprodusente kan aangaan om SA die enigste netto voedseluitvoerder op die vasteland te hou nie?
 • Wat van die toenemende verkragting van blanke vroue deur swartes? Die ergste denkbaar gebeur - 'n meisie word in haar werksplek so verkrag dat sy van trauma sterf; 'n boervrou word in haar plaashuis verkrag, vermoor en die huis op haar aan die brand gesteek; om slegs enkele onlangse voorvalle te noem.
 • Volgens die jongste syfers van StatsSA het die BNP in die eerste kwartaal vanjaar met 0,7% gekruip, volgende op 0,3% in die vorige kwartaal, wat beteken dat SA amptelik in 'n resessie is. Dit is as gevolg van inkrimping in feitlik alle ekonomiese sektore, insluitende vervaardiging en toerisme, maar die sektor wat die beste presteer het, is landbou - met 'n enorme styging van 22%. Dit is 'n sektor wat vanweë praktiese oorlewingsredes nog grotendeels in blanke hande is, maar terselfdertyd is dit een van die sektore wat die meeste deur 'n vyandiggesinde regering geteiken word vir “transformasie”.

Ons het nog baie vrae, soos hoekom ressorteer Chinese immigrante nie onder SEB nie en hoekom betaal hulle nie BTW nie? Ter wille van die waarheid en ter wille van praktiese oorlewing in SA is die tyd vir politieke korrektheid verby.

nuusberig.jpg

Foto - Op die Facebook-blad van Die Voortrekkers is ‘n video van ‘n dokumentêr in die vorm van ‘n TV-nuusbulletin waarin die jongste nuus van Die Voortrekers byderwets aangebied word.

 

Vandag in 'n gesekulariseerde wêreld met sy samelewingsdruk, hoë egskeidingsyfer, groeiende vervanging van die huwelik met saamwoon, verbrokkelende gesinne, rampante dwelm- en drankmisbruik, oormatige klem op materialisme, verlies aan individuele identiteit en distansiëring van die Christelike geloof, bied Die Voortrekkers 'n gesonde, konstruktiewe en volhoubare alternatief vir die skoolgaande jeug.
Hieruit het 'n kombinasie van Kultuur, Avontuur en Natuur = KAN as die metode van Die Voortrekkers vir leierskap-ontwikkeling voortgevloei. Die Voortrekkers kweek selfdoen-Vaardighede, waardegedrewe Antwoorde en die praktiese Toepassing daarvan – om sodoende die toekoms met selfvertroue te VAT.
As sulks bied Die Voortrekkers 'n groot verskeidenheid avontuuraktiwiteite in die natuur, soos bv. veldkuns, staptoere, spoorsny, rotsklim, perdry, hengel, boogskiet en vele meer. Alle kursusse, spesialisasies en avontuuraktiwiteite word deur kenners aangebied met voldoening aan streng riglyne.
Die prestasies van elke lid word gevier, terwyl daar menige toekennings vir besonderse dienslewering en leierskap gedoen word. Daar is ook 'n gestruktureerde program vir die ontwikkeling van jong leiers, terwyl klem gelê word op die onmisbare waarde van spanwerk. Die Voortrekkers is ook betrokke by 'n verskeidenheid van gemeenskaps-projekte.
Die kulturele kapitaal van Die Voortrekkers is die oorgeërfde wysheid, kennis, vaardighede en praktiese ervaring van meer as agt dekades en vorm wat vandag genoem word die Voortrekkerloopbaan. Terwyl deeglik kennis geneem word van die skoolkurrikulum bestaan die Voortrekker-loopbaanplan uit die HOE OM-boek en ontwikkeling van nuwe en kreatiewe hulpmiddels, wat ook aanlyn op Voriemôl, die aanlynwinkel van Die Voortrekkers, bestel kan word.
Op die moderne webwerf van Die Voortrekkers word eietydse kommunikasie o.a. soos volg beskryf: “Ons kinders se kommunikasiewêreld is tegnologie. Hulle lees meer foon as boeke. Hulle gesels meer per WhatsApp as pouses met mekaar. Vroeër het spanne foto-albums gehad. Vandag is spanne se foto-albums op Facebook. Die ou Voortrekkers het geskryf op leie, ons kinders tik op tablette. Die ou Voortrekkers het gekommunikeer deur kort en lang fluitseine, ons kinders kommunikeer in WhatsApp-taal.
“Die ou Voortrekkers het die Bybel in die wakis gehad. Ons Voortrekkers het die Bybel op 'n slimfoon. Om relevant te wees vir ons jeug, sal Die Voortrekkers moet kennis neem van die wyse waarop ons jeug deesdae kommunikeer en dit integreer in die kommunikasie van ons Voortrekkerloopbaan. Dit sluit in die ontwikkeling van Voortrekkertoepassings (apps) ter ondersteuning van die Voortrekkerloopbaan.”
Vir Die Voortrekkers is die boustene van 'n beskawing onontbeerlik: Die hoeksteen is die gesin; wanneer gesinne in verhouding tree met ander gesinne ontwikkel 'n gemeenskap; wanneer gemeenskappe met ander gemeenskappe in verhouding tree a.g.v. gemeenskaplike goedere, soos taal en tradisie, ontstaan 'n volk; en waar volke met ander volke in verhouding tree, ontwikkel 'n beskawing. Wanneer 'n beskawing verval, moet die rede en die oplossing gesoek word by die kernbousteen, nl. die gesin.
Dus is die hedendaagse Voortrekker modern, standvastig en beweeg vorentoe. Hy/sy is byderwets en tegnologies-onderleg, maar geanker in Christelike gesinswaardes, terwyl die toekoms aangevat word aan die hand van Afrikaner-identiteit.
Vir veel meer inligting oor Die Voortrekkers, besoek www.voortrekkers.co.za of die Facebookblad van Die Voortrekkers. Op laasgenoemde kan veral gekyk word na die hoogtepunte van die hoogtepunte van Die Voortrekkers soos aangebied d.m.v. 'n byderwetse TV-nuusbulletin.

12983954_10207575301555390_5835676998535452242_o.jpg

Foto’s - flitse van kombinasie van Kultuur, Avontuur en Natuur = KAN in die
Voortrekkerbeweging

girls_no_red.jpg

Prioriteite.jpg

4-1024x769.jpg

12961429_10207575431038627_32541995121341972_o.jpg

Die Voortrekkerbeweging is in die eerste drie dekades van die 20ste eeu gebore uit 'n besef dat die Afrikaner midde-in 'n oorlewingstryd op maatskaplike, ekonomiese en politieke terrein slegs 'n sinvolle hede en toekoms kan skep indien daar ook op 'n praktiese wyse omgesien kan word na die lewensvaardighede van sy skoolgaande jeug. Dit het gelei tot die stigting van die Voortrekker-beweging in 1931 te Bloemfontein op inisiatief van CF Visser, met die spesifieke doel om die Afrikanerjeug op 'n vrye Christelike grondslag te posisioneer, met verbinding aan hul trotse Afrikaner-erfenis en met gerigtheid op eietydse uitbouing daarvan. Heel gepas is Hou koers as die amptelike leuse aanvaar.
Tot eerste hoofleier is die gerespekteerde dr. NJ van der Merwe verkies, terwyl Die Voortrekkers organisatories in vyf gebiede ingedeel is, nl. Kaapland, Vrystaat, Transvaal, Natal en Suidwes-Afrika (later Namibië), wat elk weer in kommando's opgedeel is.
Die Voortrekkers het van meet af aan hul eie identiteit ontwikkel, met eiesoortige uniforms, kentekens, range, hiërargiese struktuur en toekennings – alles gegrond op dissipline, vrye assosiasie, spanwerk en doelgerigtheid. Voorts het aspekte soos buitelugaktiwiteite, kampe, samesang, spoorsny, omgewingsoriëntering, Bybelvasvra, kampvuurkonserte, kultuur-kennis, kosmaak, lewensvaardighede en meer, kenmerkend van die beweging geword.
In 1939 het Die Voortrekkers die plaas Doornkloof in die distrik Lindley, oorspronklik die eiendom van Voortrekkerleier Sarel Cilliers, as hoofkwartier aangekoop. Gedurende die 20ste eeu was die geskiedenis van die Voortrekkers ten nouste verbind met dié van die Afrikaner en is bv. gedeel in hoogtepunte soos die eeuherdenking van die Groot Trek in 1938, die inwyding van die Voortrekkermonument by Pretoria in 1948 en Republiekwording in 1961.
Ter aanpassing by die nuwe grondwetlike bedeling in die land, het Die Voortrekkers tydens hul 1993-kongres besluit dat ras nooit weer die maatstaf vir lidmaatskap sou wees nie, maar vrye vereenselwiging met die identiteit en waardes van die Afrikaner. Hierdie riglyn staan steeds soos 'n paal bo water.
In die 21ste eeu het Die Voortrekkerbeweging sterk herleef en kon met die vierjaarlikse nasionale kongres 13-14 Julie 2017 te Bloemfontein gewys word op nuwe hoogtepunte, soos rekordledetal, die herinstelling van 'n struktuur vir Natal, 'n moderne en uitgebreide kommunikasienetwerk en bruisende geesdrif vir Afrikaner-identiteit. In sy openingsrede by die kongres, gehou in die Grey Kollege Reüniesaal, het die hoofleier dr. Danie Langner die moderniteit, professionaliteit, standvastigheid, diensbaarheid, paraatheid, openheid en geloof van die hedendaagse Voortrekkerlid beklemtoon.

Uit die vierjaarlikse nasionale kongres wat Die Voortrekkers op 13 en 14 Julie 2017 in Bloemfontein gehou het, blyk dit dat 'n sleutelelement van Afrikanerjeug met nederige trots eienaarskap neem van hul Afrikaner-identiteit. Die hoogtepunt was die amptelike opening van die kongres die aand van 13 Julie in die Reüniesaal van Grey-Kollege, bygewoon deur sowat 1 000 Voortrekkers met hul offisiere en besture afkomstig van oor SA en vanaf Namibië.

Die luisterryke program van die aand is gekenmerk deur ordelikheid, dissipline en identiteitstrots, terwyl ook weerspieël is tot watter moderne en dinamiese Afrikanerjeugbeweging Die Voortrekkers ontwikkel het. In sy openingsrede het die hoofleier van die Voortrekkers, dr. Danie Langner, gesê Afrikanerkinders moet nie “kulturele bywoners” wees in hulle eie land nie, maar “kulturele eienaars” gegrond op die trotse erfenis van hul voorgeslagte. Terselfdertyd is klem gelê op afhanklikheid van God.

Die ledetal van die Voortrekkers is ook besig om toe te neem, terwyl benewens die bestaande gebiedsindeling van die beweging t.w. Kaapland, Vrystaat, Transvaal en Namibië, Natal ook tydens die kongres heringestel is. Tydens die program is afgesien van tradisionele Voortrekkerliedjies, ook die huidige volkslied asook verse 1 en 4 van Die Stem deur die aanwesiges gesing.

Vir die Voortrekkers, wat vanjaar hul 86ste bestaansjaar vier, vorm die gesin die hoeksteen van 'n gesonde gemeenskap, volk en beskawing. Dit is vir hulle des te meer relevant te midde van makro grondskuiwe t.o.v. huweliks-, gesins- en individuele waardes, soos dit manifesteer in verskynsels soos sekularisasie, samelewingsdruk, hiperindividualisme en gesinsverbrokkeling.

Om hierdie rede word in die Voortrekkerbeweging sterk leiding gegee, gekoppel aan Christelike verankerdheid. Met die oog hierop word met die jeug gekommunikeer aan die hand van moderne tegnologie en in pas met eietydse vereistes. Die Voortrekkers verklaar dan ook dat ras en velkleur nie 'n faktor is nie en dat lidmaatskap oop is vir enige een wat heelhartig met die Afrikanerkultuur identifiseer.

In sy openingsrede by die afgelope kongres het die hoofleier, dr. Danie Langner, o.m. gevra:

 • “Is ons nog trotse Afrikaners of het ons nie skaamteloos skaam geword vir Afrikanerskap nie?
 • “Het ons nog die kulturele selfvertroue om respek vir ons taal en erfgoedere te eis?
 • “Doen ons genoeg moeite om ons kinders aan ons helde te herinner en oor die prestasies van ons geskiedenis met hulle te praat?”

Hy het voorts gesê: “Kulturele eienaarskap is allesbehalwe ’n selfvoldane arrogansie of ’n ontkenning van die foute in ons geskiedenis. Kulturele eienaarskap is die aanvaarding van eie verantwoordelikheid om dít wat vir ons kosbaar is vir ons kinders erwe te laat bly. Kulturele eienaarskap is opstaan, moue oprol, inisiatief neem, bakens plant, potensiaal raaksien en dit ontsluit.”

Die huidige topstruktuur van Die Voortrekkers is die volgende: Hoofleier dr. Danie Langner / Hoofsekretaris Corlia Botha / Adjunkhoofleier Finansies dr. Jan van Heerden / Adjunkhoofleier Volwasse Sake Karin Stoffberg / Adjunkhoofleier Verkenners (hoërskoolleerlinge) Johan Laubscher / Adjunkhoofleier Penkoppe en Drawwertjies (laerskoolleerlinge) Elizma Smith / Kaapland Gebiedsleier Anton Erwee / Transvaal Gebiedsleier Zandra Machin / Vrystaat Gebiedsleier Willie Engelbrecht / Natal Gebiedsleier Hetta Müller / Namibië Gebiedsleier ds. Jan du Plessis / Hoofskakeldraer Staatmakers (naskoolse jeug tot 30 jaar) Werner Beineke /

Kantoorbestuurder Hoofkantoor Sinta Robbertse.

Die inhuldigingseremonie van die nuwe ampsdraers het verlede maand onder ’n olienhoutboom, bekend as die Samesweringsboom, op Onze Rust, familieplaas van oud-pres. MT Steyn, plaasgevind. Onder dieselfde boom is Die Voortrekkers se eerste hoofleier, dr. NJ van der Merwe, op 2 Julie 1932 ingelyf.

In dokumentasie op die webwerf van Die Voortrekkers by www.voortrekkers.co.za word verklaar: Dit is vir Die Voortrekkers ’n prioriteit om leiers toe te rus om:

 • hul roeping as eietydse kultuurleiers te verstaan en te ontwikkel.
 • hul gemeenskappe met positiewe waardes te beïnvloed.

deur gemeenskapsbetrokkenheid die sigbaarheid van Die Voortrekkers te vergroot en daardeur die organisasie ook in getalle en invloed te laat groei.

Die 11de uitgawe van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) is op 3 Augustus 2017 bekendgestel – 100 jaar nadat vir Afrikaans hierdie standaardnaslaanbron vir spelling en skryfwyse die lig gesien het. Die jongste uitgawe is saamgestel deur die Taalkommissie van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, terwyl dit uitgegee is deur NB-Uitgewers onder die Pharos-handelsmerk.

Die 2017 AWS sluit talle nuwe woorde in wat die tydsgees en breër Afrikaanse taalgemeenskap weerspieël. Reëls is ook verander en vereenvoudig om Afrikaanse spelling en skryfwyse meer sistematies en dus makliker te maak. “Afrikaans is ’n dinamiese taal wat deurlopend ontwikkel en die jongste AWS is ’n opwindende, lewende bewys hiervan,” sê prof. Gerhard van Huyssteen, voorsitter van die Taalkommissie.

Onder die nuwe toevoegings tot die 2017-AWS tel woorde wat te make het met tegnologiese ontwikkelinge, soos googleloer, hommeltuig, meem, warsender, antispioenware, selfie en skermgreep; woorde wat ontwikkeling in die samelewing weerspieël, soos bewarea, BRICS-land of Bricsland, bystanddood en hidrobreking. Leenwoorde of nuutskeppings waarvoor daar nie Afrikaanse woorde is nie, soos brownie, Chanoeka, muffin, nurk (die geluid wat seekoeie maak), venue en flop is ook ingevoeg. Voorts is heelwat nuwe woorde uit gebruiksvariëteite van Afrikaans, soos sg. Kaapse Afrikaans en Oranjerivier-Afrikaans ook opgeneem, bv. antie, dhaltjie, gangster en poenankies (oulik).

Wat spelling en skryfwyse betref, is reëls wat verander onder meer dat afstandsamestellings voortaan slegs mét ’n koppelteken geskryf word (hoof- uitvoerende beampte, reuse- politieke vergadering), en dat die integriteit van multiwoordeiename in samestellings en afleidings behou word (Derde Wêreldse in plaas van Derdewêreldse; Konstitusionele Hof-regter of Konstitusionele Hofregter in plaas van Konstitusionelehofregter).

Nuwighede sluit in ’n hoofstuk oor leestekengebruik in Afrikaans, die bereëling van trappe van vergelyking, ’n lys Oosterse plekname, landname met geldeenhede en ISO-kodes, en die Afrikaanse name van elemente in die periodieke tabel. Skryfhulp word ook nou vir die SI-stelsel verskaf.

Die nuwe AWS is volledig omgeskakel in digitale formaat, met behulp van Pharos Woordeboeke, Tswane DJe en die Sentrum vir Tekstegnologie (CTexT) van die Noordwes-Universiteit.

Vir meer besonderhede, volg hierdie skakel.

In wat gesien word as ‘n reuse stap in die proses om Aros as ten volle privaat Christelike hoër onderwysinstelling in SA en internasionaal te posisioneer, het Aros volle registrasie verkry by die Dept. van Hoër Onderwys en Opleiding. Dit beteken dat die instelling voldoen aan al die vereistes van die Raad op Hoër Onderwys (RHO / CHE) en die Dept. van Hoër Onderwys en Opleiding (DHET) om geakkrediteerde grade en ander kwalifikasies aan te bied.

Aros bied geleentheid vir onderwyskwalifikasies wat voldoen aan nie net nasionale maar ook internasionale standaarde en het bv. vroeër vanjaar ‘n buitlandse skakeltoer onderneem met die oog op wêreldklas navorsing en programontwikkeling.

Vir meer besonderhede besoek www.aros.ac.za of kontak Stephné du Toit by 084 587 9933.

Die uitvoerende hoof van Maroela Media Susan Lombaard het 'n insiggewende verslag op die Internet gepubliseer oor Afrikaanse leserstalle, wat in die eerste plek daarop dui dat die Afrikaanse lesersmark die afgelope jaar aansienlik gegroei het. Dit is hoofsaaklik omrede daar 'n groeiende verskuiwing was van Afrikaanse lesers van die gedrukte media na Afrikaanse digitale platforms.

Sy sê in haar verslag: “Indien mens in isolasie na die nuutste ABC-sirkulasiesyfers vir Afrikaanse gedrukte media kyk, sien jy dat die sirkulasiesyfers van koerante en tydskrifte onrusbarend vinnig val, met koerante wat 'n daling van 9% toon. Neem jy egter digitale syfers van dieselfde publikasies ook in oënskou, is die prentjie vir Afrikaans uiters positief.” Lombaard wys daarop dat die tendens is dat Afrikaanse gedrukte media vir hulself digitale modelle skep, wat i.t.v. inkomste opmaak vir die verkiese van die gedrukte media.

Terselfdertyd het Maroela Media, met ‘n gemiddelde maandelikse unieke leserstal van 1 416 445 vir die eerste kwartaal vanjaar, ook geskep uit die lesers wat Afrikaanse media verlaat het. Daar het dus 'n kruisbeweging van Afrikaanse lesers na verskillende digitale digitale platforms plaasgevind, met terselfdertyd nuwe Afrikaanse digitale lesers wat bygekom het. Die somtotaal is dat daar meer Afrikaanse lesers is as ooit.

Vir die volledige verslag van Lombaard, volg hierdie skakel.

Uit 400 LPs moes die ondersteuners van die mosie van wantroue in pres. Jacob Zuma 'n meerderheid van 200 + 1 = 201 stemme ten gunste trek. Met dié wat afwesig was en buite stemming gebly het, het 177 vir die mosie gestem en 198 daarteen, wat beteken dat die mosie nie aanvaar is nie en dat Zuma dus in sy amp bly.

21 ANC LPs het ook teen die mosie gestem ondanks hul party-instruksie, terwyl nege uiteenlopende opposisiepartye verenig het in hul teenkanting teen Zuma en steun vir sy ontslag. Andries Plouhamma van Agang SA het gesê: “Met sy ontelbare skandale kan hy pryse in die tronk wen. Zuma is erger as diegene wat Ruth First en Chris Hani vermoor het. As pres. Zuma die mosie oorleef, is ons waarlik op die hoofweg na die hel.”

Die Geloftevolk Koördineringskomitee (GKK) het bekend gemaak dat die “9de Volksvergadering van die Geloftvolk van SA” gehou word op 7-8 Oktober 2017 te Dankbaar CVO Skool, Bloemfontein. Die tema van die vergadering is: Miga 6:2b Want die Here het ‘n twis met sy volk en sal met Israel ‘n regsgeding hou.

In ‘n mediaverklaring sê die GKK die “Geloftevolk is daardie volk wat gebonde is aan ons hemelse Vader by wyse van die Skrifte en gekenmerk word deur ons geskiedenis, vernaamlik deur die geloftes wat sedert volksplanting tot stand gekom het: Die Geloftes van: Jan Van Riebeeck [1654], Bloedrivier [1838] en Paardekraal [1880]. Ons is vanaf die begin die Geloftevolk.” Vir die korrekte weergawes van die geloftes, besoek: www.volksvergadering.co.za/geloftes.php

Vir meer inligting oor die komende vergadering, besoek: www.volksvergadering.co.za/volksvergadering.php of kontak Flip Swanepoel by 082 455 4303 of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Wayde van Niekerk het by die huidige IAAF Atletiek Wêreldkampioenskappe in Londen ongetwyfeld gewys dat hy die beste baanatleet is wat die land nog opgelewer het toe die 400m gewen het in ‘n tyd van 43.98 sek. Sowat 15m voor die eindstreep het hy reeds ontspan om die mededingende veld gemaklik te klop.

Van Niekerk het verlede jaar ook in hierdie nommer by die Olimpiese spele in Rio die goue medalje in wêreldrekordtyd gewen. Onlangs het hy ‘n 300m wedloop by die Golden Spike in Ostrova, Tsjeggiese Republiek, in 30.81 sek. gewen, terwyl hy tans ook in wêreldklas in die 200m meeding.

Die spanning in die Stille Oseaanstreek het die hoogte in geskiet met die nuus dat die Noord-Koreaanse leier Kim Jong Un sy dreigemente bewaarheid het en 'n mini-kernplofkop ontwikkel het waarmee hy minstens die Amerikaanse eiland Guam kan bykom, insluitende die Amerikaanse Andersen Lugmagbasis. Noord-Korea het die afgelope tyd telkens 'n inter-kontinentale ballistiese missiel getoets en is openlik besig om die VSA en Japan te tart.

Op die jongste aankondiging het pres. Donald Trump met opmerklike woede gereageer en gesê: "North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen." Japan het ook gesê dit is uiters bekommerd oor hierdie verwikkelinge, terwyl aandelemarkte skerp gedaal het.

Oor die algemeen word aanvaar dat Kim Jong Un en sy diktatoriale bewind ongeëwenaard in die wêreld self nie oor die vermoë beskik om gesofistikeerde wapentuig te vervaardig nie en dat hy onder die kombers deur moondhede en multinasionale korporasies van die nuutste tegnologie voorsien word. In hierdie verband word vingers veral na China en sekere Westers-gebaseerde maatskappye gewys.

Pres. Recep Tayyip Erdoğan van Turkye is besig om sy land met 'n spoed in 'n diktatuur te omskep in opvolging van die mislukte staatsgreep verlede jaar. Duisende staatsdienspersoneel, politieke opponente en straatbetogers is in hegtenis geneem en word steeds sonder verhoor aangehou. Die Turkse parlement is opgeskort, terwyl verskeie mediahuise gesluit is en beperkings geplaas is op openbare vergaderings. Die afgelope 12 maande is ook minstens 15 universiteite gesluit en hul eiendom gekonfiskeer. Erdoğan gebruik artikel 301 van die Turkse Strafkode wat beledigings van die “Turkse karakter” kriminaliseer om mense op allerlei aanklagte in hegtenis te neem. Hierdie ongekende outokratiese optrede van Erdoğan ontlok opmerklik min kritiek vanaf Westerse lande.

Daar is sprake dat die mynmaatskappy Sibanye Gold 'n totaal van 10 200 poste in die slag gaan laat bly. Hoewel die amptelike syfer van geaffekteerde werkers 7 400 is, is daar ook nagenoeg 2 400 kontrakteurs, 365 werknemers wat as deel van ʼn vorige afskalingsproses nog nie geplaas is nie en ook nagenoeg 50 bestuurslede wat geraak word. Die strukturele aanpassing is omdat Sibanye sy Suid-Afrikaanse bedrywighede afskaal ten einde sy VSA-belange te bevorder.

In reaksie hierop sê Solidariteit: “Inaggenome dat ʼn mynwerker nagenoeg 10 afhanklikes het om te versorg en daar afstroom nog vele poste verlore gaan vir elke voltydse mynwerkerspos wat afgeskaf word, gaan die afleggings ʼn wye impak op onskuldige mense hê. Na ons mening volg die myne wat nou geaffekteer is, oneffektiewe mynbouprosesse, wat weer ʼn produksiebottelnek veroorsaak en verhoed dat goudstof doeltreffend onttrek word. Voorts was daar ook onlangse bestuurskommelinge by van die skagte wat eens winsgewend was, waar bekwame bestuurspanne met onervare bestuurspanne vervang is en dit onmiddellik tot verliese gelei het.”

Pres. Zuma het die mosie van wantroue gister in die Parlement naelskraap oorleef, maar in die proses het die ANC sleg verloor. Nie net het 21 van hul LPs teen die president gestem nie, maar het dié van hulle wat vir sy behoud gestem het, hulself inderwarheid met sy korrupsie en staatskaping vereenselwig.

Dit beteken dat die ANC 'n korrupte party is wat Suid-Afrika uitverkoop het aan die Gupta-familie en ander buitelandse rowers. Insiggewend was die eenheidsfront wat nege opposisiepartye in die Parlement gevorm het ongeag uiteenlopendheid soos die VF Plus en die EFF.

Die ANC LPs wat Zuma ondersteun het, gaan waarskynlik by die stembus duur betaal vir voorkeur vir materiële gewin bo beginsels. As sulks was die stemminguitslag gister waarskynlik 'n politieke waterskeiding ten goede vir S.

Daar is vir die huidige drie redes waarom Zuma steeds in sy amp is: Eerstens, wil die Nuwe Wêreldorde (NWO) alias Illuminati hom daar hê omdat hy die perd is wat SA met sy skatkis aan natuurlike hulpbronne aan hulle moet lewer; tweedens, is Zuma vir die meeste wat die blanke uit SA wil hê, die eksponent wat dit moet uitvoer; en, derdens, is om Zuma so 'n netwerk van korrupsie verweef, dat as hy as tentpaal val, dan stort 'n hele tent van korrupsie in duie.

Vir hulle wat die reg liefhet, sal die son opgaan, maar die goddelose sal spoedig in duisternis verdwyn.

Skreiende dubbele standaarde met rassisme in SA het pas weereens aan die orde gekom met die voorval in die tou by KFC Montana, Pretoria, waar blanke mans met 'n swart egpaar in 'n argument betrokke geraak het. Daaroor is in die media 'n rasende bohaai opgeskop en het selfs die Minister van Polisie Fikile Mbalula die blankes van erge rassisme beskuldig.

Intussen is in SA al duisende blankes in hul huise en op hul plase deur swartes vermoor – maar daaroor word geen woord van rassisme gerep nie.

Dubbele standaarde kom nie meer skreiend as dit nie.

Pres. Zuma het die mosie van wantroue gister in die Parlement naelskraap oorleef, maar in die proses het die ANC sleg verloor. Nie net het 21 van hul LPs teen die president gestem nie, maar het dié van hulle wat vir sy behoud gestem het, hulself inderwarheid met sy korrupsie en staatskaping vereenselwig.

Dit beteken dat die ANC 'n korrupte party is wat Suid-Afrika uitverkoop het aan die Gupta-familie en ander buitelandse rowers. Insiggewend was die eenheidsfront wat nege opposisiepartye in die Parlement gevorm het ongeag uiteenlopendheid soos die VF Plus en die EFF.

Die ANC LPs wat Zuma ondersteun het, gaan waarskynlik by die stembus duur betaal vir voorkeur vir materiële gewin bo beginsels. As sulks was die stemminguitslag gister waarskynlik 'n politieke waterskeiding ten goede vir S.

Daar is vir die huidige drie redes waarom Zuma steeds in sy amp is: Eerstens, wil die Nuwe Wêreldorde (NWO) alias Illuminati hom daar hê omdat hy die perd is wat SA met sy skatkis aan natuurlike hulpbronne aan hulle moet lewer; tweedens, is Zuma vir die meeste wat die blanke uit SA wil hê, die eksponent wat dit moet uitvoer; en, derdens, is om Zuma so 'n netwerk van korrupsie verweef, dat as hy as tentpaal val, dan stort 'n hele tent van korrupsie in duie.

Vir hulle wat die reg liefhet, sal die son opgaan, maar die goddelose sal spoedig in duisternis verdwyn.

Daar is sprake dat die mynmaatskappy Sibanye Gold 'n totaal van 10 200 poste in die slag gaan laat bly. Hoewel die amptelike syfer van geaffekteerde werkers 7 400 is, is daar ook nagenoeg 2 400 kontrakteurs, 365 werknemers wat as deel van ʼn vorige afskalingsproses nog nie geplaas is nie en ook nagenoeg 50 bestuurslede wat geraak word. Die strukturele aanpassing is omdat Sibanye sy Suid-Afrikaanse bedrywighede afskaal ten einde sy VSA-belange te bevorder.

In reaksie hierop sê Solidariteit: “Inaggenome dat ʼn mynwerker nagenoeg 10 afhanklikes het om te versorg en daar afstroom nog vele poste verlore gaan vir elke voltydse mynwerkerspos wat afgeskaf word, gaan die afleggings ʼn wye impak op onskuldige mense hê. Na ons mening volg die myne wat nou geaffekteer is, oneffektiewe mynbouprosesse, wat weer ʼn produksiebottelnek veroorsaak en verhoed dat goudstof doeltreffend onttrek word. Voorts was daar ook onlangse bestuurskommelinge by van die skagte wat eens winsgewend was, waar bekwame bestuurspanne met onervare bestuurspanne vervang is en dit onmiddellik tot verliese gelei het.”

Pres. Recep Tayyip Erdoğan van Turkye is besig om sy land met 'n spoed in 'n diktatuur te omskep in opvolging van die mislukte staatsgreep verlede jaar. Duisende staatsdienspersoneel, politieke opponente en straatbetogers is in hegtenis geneem en word steeds sonder verhoor aangehou. Die Turkse parlement is opgeskort, terwyl verskeie mediahuise gesluit is en beperkings geplaas is op openbare vergaderings. Die afgelope 12 maande is ook minstens 15 universiteite gesluit en hul eiendom gekonfiskeer. Erdoğan gebruik artikel 301 van die Turkse Strafkode wat beledigings van die “Turkse karakter” kriminaliseer om mense op allerlei aanklagte in hegtenis te neem. Hierdie ongekende outokratiese optrede van Erdoğan ontlok opmerklik min kritiek vanaf Westerse lande.

Bladsy 1 van 28

Barnard Bouers

wow kitsblits