ditsem website banner no 1 2017

-►Adendorff Machinery Mart verhuis na groter perseel – nou h/v Harveyweg, Kerkstr. en Monumentweg -►Malu Pork open amptelik nuwe doelontwerpte aanleg in Kimdustria, Kimberley -►ANC wys diktatuur met heksejag teen LP’s wat teen staatskaping en korrupsie stem -►Mugabe, “Moordenaars van wit boere nie vervolg nie” -►Carro Private Skoolgroep nou 47 000 leerlinge in totaal en jaarlikse omset van R1 miljard -►Brandstofpryse styg 6 September, meeste nog vanjaar -►Buitelander – Otis Gibson – dalk nuwe Protea Krieketafrigter?

Afrikanervolk (11)

Die Voortrekkers in SA het op 13 en 14 Julie 2017 hul vierjaarlikse nasionale kongres in Bloemfontein gehou en daaruit het geblyk tot watter moderne en dinamiese Afrikanerjeugbeweging hulle ontwikkel het. Die hoogtepunt was die amptelike opening van die kongres die aand van 13 Julie in die Reüniesaal van Grey-Kollege, bygewoon deur sowat 1 000 Voortrekkers met hul offisiere en besture afkomstig vanoor SA en Namibië.

Die luisterryke program van die aand is gekenmerk deur ordelikheid, dissipline en identiteitstrots. In sy openingsrede het die hoofleier van die Voortrekkers, dr. Danie Langner, gesê Afrikanerkinders moet nie “kulturele bywoners” wees in hulle eie land nie, maar “kulturele eienaars” gegrond op die trotse erfenis van hul voorgeslagte. Klem is ook gelê op afhanklikheid van God.

Die getalle van die Voortrekkers is ook besig om toe te neem - benewens die bestaande gebiedsindeling van die beweging t.w. Kaapland, Vrystaat, Transvaal en Namibië, is Natal ook tydens die kongres heringestel. Tydens die program is tradisionele Voortrekkerliedjies deur die aanwesiges gesing en so ook die huidige nasionale volkslied, asook verse 1 en 2 van Die Stem.

Vir meer besonderhede oor die Voortrekkers en die kongres, besoek www.voortrekkers.co.za.

Die voorsitter van die Solidariteit beweging Flip Buys het 'n plan aangekondig om die agteruitgang van Afrikaanse skole in die land te bekamp en die tendens om te keer. Dit volg nadat Minister van Basiese Onderwys Angie Motshekga in die Parlement aangedui het dat die aanvraag na Afrikaanse onderrig afgeneem het en dat daar daarom ʼn afname in Afrikaanse skole is.


Buys sê in 'n mediaverklaring: “Die getal Afrikaanse skole krimp wel, maar hulle is groter en Afrikaanse wêreldklasonderrig is steeds moontlik. ʼn Groot rede vir die afname in die getal skole lê daarin opgesluit dat daar nie nuwe skole gebou word nie en talle van die bestaande skole verwaarloos en in onbruik verval het. Migrasie tussen skole a.g.v. meer dubbelmediumskole het egter groter en sterker Afrikaanse skole tot gevolg gehad.


“Solidariteit is in gesprek met verskeie rolspelers in die Afrikaanse onderwysomgewing om na oplossings vir die toekoms van Afrikaanse onderrig te soek, met klem op die volgende aspekte:

  • Opleiding van meer Afrikaanse onderwysers – Aros is reeds besig om 1 000 Afrikaanse laerskoolonderwysers op te lei
  • Die Rapport-onderwysfonds
  • Voortgesette ontwikkeling van onderwysers deur Helpende Hand se Skoleondersteuningsentrum
  • Maatskaplike bystand aan kinders – Helpende Hand se voedingskema bereik 5 000 kleuters per dag
  • Voorsiening van skryfbehoeftes deur Helpende Hand
  • Metodes om outonomie van openbare skole te beskerm
  • Finansiële selfstandigheid van skole
  • Beter samewerking tussen rolspelers in die onderwysomgewing
  • Waar nodig die uitvoerbaarheid van Afrikaanse privaatskole te ondersoek
  • Die moontlikheid word ondersoek om tegnologie soortgelyk aan dié van Akademia te gebruik.”

‘n Nuwe dokumentêre film oor dr. HF Verwoerd is onlangs voltooi en word tans deur Suidland Media beskikbaar gestel. Die film is op twee DVDs beskikbaar vir die publiek - die eerste met die titel Man van Graniet handel oor dr. Verwoerd se openbare lewe en die tweede, Man van Fluweel oor sy lewe as gesinsman. Die film is gemaak deur Johan Wiesner van Pretoria en die vervaardiging het oor ‘n tydperk van ongeveer vier jaar gestrek. In 'n mediavrystelling sê Suidland Media:

“Die film oor dr. Verwoerd kan as niks minder as ‘n monumentale werk beskou word nie. Dis ‘n kragtige instrument om die huidige en toekomstige geslagte te herinner aan die denke en dade van ‘n man wat ‘n skeppende rol in die vorming van ons almal se lewens gespeel het, beter as wat enige standbeeld of monument dit kan doen. Die film dek die lewe van dr. Verwoerd vanaf sy geboorte in Amsterdam in Holland in 1901 tot sy dood in Kaapstad in 1966. Dit bevat foto’s en videomateriaal oor al die groot momente in sy lewe en oor die sake waarby hy betrokke was.”

Die regisseur van die film Johan Wiesner sê: “Die eerste besending kopieë is binne ‘n paar dae uitverkoop. ‘n Bestelling vir ‘n tweede besending word geplaas. Kort daarna ‘n derde. En ‘n vierde. En ‘n vyfde. Mense stel baie duidelik nog baie belang in dr. Verwoerd. Die massamedia se leuens en bedrog en misleiding oor hom het nie gewerk nie! Dr. Verwoerd is nog nie vergete nie. Mense smag na die feite; na die waarheid oor hom. Verkope oortref alle verwagtinge vêr. ‘n Sesde besending is tans op bestelling.

“En slegs positiewe terugvoer tot dusver. Nog nie ‘n enkele negatiewe woord of kritiek vanuit die massamedia, soos verwag is nie.

“Op aandrang van baie mense is die draaiboek pas in Engels vertaal, en word binnekort met die produksie van ‘n Engelse weergawe begin. Dit word gehoop om hierdie weergawe in die Engelstalige wêreld (Brittanje, VSA, Kanada, Australië, Nieu-Seeland, ensovoorts) te kan bemark. ‘n Tentatiewe vertaling in Duits is ook alreeds gemaak. Produksie daarvan sal volg op die Engelse weergawe. En dan, hopelik, verdere Europese tale. Toekomsmusiek.

“Wat sê die spreekwoord nou weer? Al trek die leuen ook hóé snel, die waarheid agterhaal hom wél ….”

Die stel DVDs kan by Suidland Media bestel word teen R300 per stel, posgeld ingesluit, by epos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of 022 – 913 2391 / 082 – 493 3785 / Inbetalings in bankrekening: Suidland Media, ABSA : 9244967631 : takkode 632005.

'n Groot deurbraak vir die Afrikaner op die internasionale toneel is pas by die algemene vergadering van die Unrepresented Nations & Peoples Organisation (UNPO) in Edinburgh, Skotland, gemaak toe 'n goedgeformuleerde resolusie oor die huidige opset van die Afrikaner in SA aanvaar is op voorstel van die leier van die VF Plus, dr. Pieter Groenewald. UNPO, wat in 1991 gestig is, het 150 lede en verteenwoordig na raming honderde miljoene mense wêreldwyd. Groenewald het o.m. in 'n gedetailleerde uiteensetting gesê selfbeskikking dui op die regsreg van mense om hul eie lot in die internasionale orde te bepaal. Selfbeskikking is 'n kernbeginsel van die internasionale reg, voortspruitend uit die gewoontereg van die internasionale reg en word erken as 'n algemene beginsel van die reg soos vasgelê in 'n aantal internasionale verdrae. Selfbeskikking van volke (“peoples”) word verskans in art. 2(7) van die Handves van die Verenigde Nasies (VN), asook in die Internasionale Deklarasie op Burgerlike en Politieke Regte,” aldus Groenewald. Groenewald het daarop 'n mosie ingedien waarin UNPO versoek word om ondersoek te doen na o.m. vergrype deur die ANC-regering oor 'n wye spektrum, die aftakeling van die land se ekonomie, korrupsie, die marginalisering van minderheidsgroepe, rassepolarisasie en die lot van die boeregemeenskap in Suid-Afrika. Die mosie is algemeen aanvaar.
In 'n toespraak by die algemene jaarvergadering van UNPO (Unrepresented Nations & Peoples Organization) in die Skotse parlement in Edinburgh het die leier van die VF Plus dr. Pieter Groenewald sterk klem gelê op selfbeskikking as ʼn internasionaal erkende en aanvaarde beginsel wat aan minderheidsgroepe die reg verleen om hulself teen assimilasie en gevolglike verdwyning in ʼn meerderheid te beskerm. Hy het onder meer gesê: “Selfbeskikking dui op die regsreg van mense om hul eie lot in die internasionale orde te bepaal. Selfbeskikking is 'n kernbeginsel van die internasionale reg, voortspruitend uit die gewoontereg van die internasionale reg, en word erken as 'n algemene beginsel van die reg soos vasgelê in 'n aantal internasionale verdrae. Selfbeskikking word verskans in die Verenigde Nasies (VN) se Handves en die Internasionale Deklarasie op Burgerlike en Politieke Regte as 'n reg van ‘alle mense.’”

Die Vereniging van Regslui vir Afrikaans (VRA) het 'n veldtog van stapel gestuur om te veg vir die gebruik van Afrikaans en al die ander inheemse tale in howe ten einde te voorkom dat slegs Engels gebruik word. Dit volg na die onlangse kennisgewing van regter-president Hlope aan die Kaapse Balieraad dat alle howe in die Wes-Kaap met onmiddellike effek slegs Engels as taal van rekord moet gebruik. Dit blyk daar was geen konsultasie met belanghebbende regslui soos die VRA nie en ook nie met die Afrikaanse gemeenskap nie. In effek beteken dit dat Afrikaans en die ander inheemse tale deur hierdie tipe besluite heeltemal uit die howe gedwing en word Engels in die kele van die publiek afgedruk. Inmiddels wat slegs die Wes-Kaap betref, verkies ʼn groot persentasie advokate by die Kaapse Balie verkies om eerder hul hofstukke in Afrikaans op te stel. Regslui wat die VRA in hul veldtog wil steun, kan die nodige vorm by www.vra.co.za voltooi. Vir meer besonderhede, kontak Tiaan van Dyk, voorsitter van die VRA, by 082 825 8876.

In 'n betekenisvolle skuif van siening van grondgebied vir die Boere-Afrikanervolk, sê die Boere-Afrikaner Volksraad in 'n kennisgewing: “Terwyl Suid-Afrika (die erkende swart gebiede uitgesluit) histories aan die witman behoort en geen ander volk ‘n aanspraak daarop het nie, toon demografiese feite en projeksies dat blankes binne afsienbare tyd ‘n onbenullige minderheid van die SA bevolking sal uitmaak. Menslik gesproke is daar geen manier waarop die blankes weer die politieke mag oor SA kan herwin nie - in elk geval nie vreedsaam nie. Bowendien wiI ons nie weer oor andervolkiges regeer nie. In die teenswoordige omstandighede is terugkeer na die oorspronklike Voortrekkerideaal van ‘n eie republiek waar ons onsself onder 'n Christelike grondwet regeer, ‘n Iewensnoodsaaklike voorwaarde vir ons voortbestaan as volk. Die alternatief is versweIging deur die swart massa. Wanneer vryheid vir ons volk op dié basis deel word van die praktiese politieke agenda, sal
nuwe grense getrek word om op die vaderlandse bodem wat ons dan vir onsself afbaken, ‘n ware tuiste vir ons volk te bied, vry van vreemde oorheersing.”

In 'n mediaverklaring roep die Boere-Afrikaner Volksraad “volksgenote op na 'n belangrike volksvergadering op Saterdag 3 Junie 2017 om 10:00 by die Paardekraal Monument in Krugersdorp. By die geleentheid sal die Volksraad DV verslag lewer oor die uitvoering van sy mandaat en die internasionale gemeenskap se reaksie op die uitnodiging om as bemiddelaar toe te tree tot die Boere-Afrikanervolk se dispuut met die ANC-regering oor die uitvoering van die reg op territoriale selfbeskikking. Die Volksraad het sy mandaat afgehandel en daarmee het sy huidige termyn tot ‘n einde gekom. Die volk moet nou besluit hoe verder opgetree moet word om uitvoering van ons onbetwisbare reg op selfbeskikking te verkry.” Meer besonderhede by www.volksraad.co.za of tel. (012) 802 4285.  

Ons het op ons magies geslaap in ‘n kot wat geverf was met helderkleurige loodbasisverf. Ons het geen kindvaste deksels of proppe op medisynebottels, deure of kaste gehad nie en geen valhelms gedra as ons fi etsgery het nie... om nie te praat van die risiko’s toe ons duimgery het nie.

As kleuters en kinders kon ons agter in die kar sit sonder veiligheidstoele, veiligheidsgordels of lugsakke.

Om agter op die bakkie te ry, was groot pret en ons het water uit die tuinslang gedrink en nie uit bottels nie.

Ons het koeldrank saam met vriende gedrink uit een bottel en niemand is dood daarvan nie.

Ons het sjokoladekoek en wit brood geëet met regte botter en Kool Aid en Oros met suiker aangemaak, maar ons was nie oorgewig nie, want ... ONS HET ALTYD BUITE GESPEEL!

Ons het van vroeg soggens af buite gespeel totdat die straatligte saans aangegaan het, of voor die kerse aangesteek was. Niemand kon ons kontak deur die dag nie.

Ons het urelank kaskar gebou uit afvalhout en –yster en het dan teen die steilste bulte afgejaag, net om uit te vind ons het vergeet van die brieke.

Ons het nie Playstations, Nintendos, X-boxes, wifi o f e nige v ideospeletjies g ehad n ie. “Shopping” vir ontspanning het nie bestaan nie en name-klere was toe ook nog nie eers in China gemaak nie.

Snobisme was ‘n galbitter vrug wat net in die Amasone gegroei het en sakgeld was iets wat die Staatspresident van geweet het.

Ons het uit bome geval, skraapwonde opgedoen en bene gebreek en daar was geen geregtelike eise vir hierdie ongelukke nie.

Termometers was ook nie onder jou tong of in jou oor geplaas nie...

Tande tel was uit, want ons het geweet hoe om te speel.

En tog het hierdie generasie van die beste kansvatters, probleemoplossers en uitvinders ooit geproduseer en die laaste 50 jaar het bestaan uit ‘n ontploffing van uitvindings en nuwe idees. Ons het vryheid, verlies, sukses en verantwoordelikheid gehad en ons het geleer hoe om dit te hanteer.

As jy een van hulle was – baie geluk! En voorspoed aan die nuwe geslag met heel ander eise wat aan hulle gestel word.

Die volgende is 'n ledeverklaring wat dr. Pieter Mulder van die VF Plus in die Parlement gemaak het oor die betekenis van die Slag van Majuba op 27 Februarie 1881:Die tweede helfte van die 19de eeu in Suider-Afrika is gekenmerk en oorheers deur Britse imperialisme en Britse kolonialisme. Cecil John Rhodes het die simbool van hierdie Britse imperialisme in Suidelike Afrika geword en in n toespraak by Oxford in 1877 het hy gesê: I think that what God would like me to do is to paint as much of the map of Africa British Red as possible.
As gevolg van hierdie benadering volg die Anglo-Zoeloe oorlog in 1879 tussen die Britse Ryk en die Zoeloe Koninkryk. Dit word in 1881 gevolg deur die eerste Anglo-Boereoorlog tussen die Britse Ryk en die Afrikaner Boere burgers van die Zuid-Afrikaansche Republiek. Gister was dit presies 136 jaar na die slag van Majuba waar die Britte oortuigend deur die Boere verslaan is. Die Britse genl. Colley het die berg Amajuba beset as deel van sy veldtog om die ZAR in te val en vir Brittanje te annekseer.
Die Boere o.l.v. van genl. Piet Joubert en Nicolaas Smit het die Britte egter oortuigend verslaan in wat ek graag die Eerste Vryheidsoorlog noem. Colley is tydens die geveg gedood. Hierdie oorlog was die enigste oorlog wat die Britte in die 19de eeu en tot vandag toe verloor het. Hulle het ook alvier die veldslae tydens die oorlog verloor. Ons bring graag hulde aan daardie Boere wat bereid was om te veg teen Britse imperialisme."

Barnard Bouers

wow kitsblits