Tinus Nortje Eiendomme proef April 2017.jpg

WikiLeaks, 'n anti-geheime projek geloods in 2006 deur Julian Assange  en wat van tyd tot tyd uiters geheime staatsdokumente van verskillende lande publiseer, het in die jongste loslating 8 000 CIA-dokumente blootgelê. Algemeen word aanvaar dat hierdie dokumente afkomstig is van CIA-amptenare wat die dokumente na buite gelek het.

Die jongste loslating toon verstommend dat die CIA d.m.v. uiters gesofistikeerde elektroniese moniteringsmeganismes en –stelsels die doen en late van feitlik elke mens op aarde, selfs tot in mees intieme privaatheid, monitor. Dit geskied d.m.v. nie slegs persoonlike rekenaars en selfone nie, maar ook deur TV stelle en selfs gevorderde huishoudelike apparate soos mikrogolfoonde, yskaste, wasmasjiene, ens.

Vir meer besonderhede, volg hierdie skakel.   

Terwyl 'n koerant vir sy lesers nuus kan publiseer wat sag op die oor val en wat hulle rustig stem, het Ditsem Nuus besluit om dit wat tans in Suid-Afrika die meeste saak maak, hiermee op die voorblad te plaas. Dit gaan naamlik daaroor dat daar tans 'n aantal gebeure in die land afspeel, wat, indien hulle met spreekwoordelike strepies met mekaar verbind word, 'n prentjie te voorskyn laat kom van 'n meedoënlose dryf om SA in 'n Kommunistiese staat te omskep.

Hierdie gebeure is basies die volgende:

  • Die poging van 'n gekonsolideerde mag met pres. Jacob Zuma aan die spits om beheer oor die natuurlike hulpbronne van die land oor te neem, soos die minerale, grond, water, myne, ens., tesame met die geldkas van die land (Finansiesportefeulje) en die wapenmag (Polisie, Weermag en Staatsveiligheid). Die summiere afdanking van Pravin Gordhan as Minister van Finansies en 'n aantal ander sleutelministers (Polisie, Energie, Vervoer en Kommunikasie) en hul vervanging met lakeie, is 'n omvattende poging om presies dit te bereik.
  • Volgens konsepbeleidsdokumente van die ANC wat verlede maand gepubliseer is met die oog op goedkeuring in Junie vanjaar, moet  die nasionale Presidensie “versterk word as die strategiese sentrum van staatsmag.” Dit beteken groter bevoegdhede gekonsentreer in die Presidensie - effektiewelik in Zuma - dus 'n stap in die rigting van diktatoriale staatsbeheer.
  • Daar is ook skuiwe binne die ANC as regerende party om meer diktatoriaal van bo af te raak en sy sg. demokratiese inslag vanaf grondvlak te verskraal of selfs weg te neem. So is in die jongste ANC beleidsdokumente voorgestel dat “'n rewolusionêre verkiesingskommissie gestig word wat as hekwagters moet dien en moet keer dat verkiesingsprosesse in die party gemanipuleer word. Hierdie kommissie moet alle kandidate eers goedkeur voordat hulle vir verkiesings as partyverteenwoordigers benoem word.” Die ooglopende doelwit hiermee is om slegs kandidate van bo af vooraf goedgekeur, as verteenwoordigers te kry. Terselfdertyd word voorgestel dat die ANC 'n ten volle outomatiese, elektroniese werwing- en lidmaatskapbestuurstelsel kry, wat uit die ANC-hoofkantoor bestuur word en vir strukture laer af slegs met goedkeuring toeganklik sal wees.
  • Gedurende die afgelope twee dekades is d.m.v. twyfelagtige wetgewing alle ondergrondse minerale regte in die land, asook alle waterbronne insluitende selfs natuurlike damme en boorgate, tot eiendom van die staat verklaar. Dit is gedoen sonder enige vergoeding vir private eienaars.
  • Wetsontwerpe oor grond wat tans in die Parlement dien, maak voorsiening vir ernstige inbreuk op private grondeienaarskap en selfs op private besittings soos huishoudelike items, bates, aandele, ens. Dit word beliggaam in die Wetsontwerp op Onteiening en in die Wetsontwerp op die Regulering van Grondbesit. Meer besonderhede daaroor elders in hierdie uitgawe.
  • 'n Wetsontwerp dien tans voor die Parlement wat dit verpligtend wil maak vir kerke en kerkgenootskappe om by die staat gelisensieer te word indien hulle as kerke wil funksioneer. Die Wetsontwerp op Voorkoming en Bestryding van Haatmisdade en Haatspraak het dit dus ten doel om kerke in hul bedieninge onder toesig van die staat te plaas. Dit kom in effek neer op skending van geloofsvryheid. Voorts kan hierdie wet ook dien om in die huidige verpolitiseerde klimaat kritiek deur blankes op swartes tot strafregtelike haatspraak te verklaar.
  • Al meer maatreëls om mediavryheid aan bande te lê en druk op koerante, tydskrifte, radio, TV en die Internet te plaas om “positief” oor die regering te berig. Spesifiek het die gepubliseerde “Konsep Aanlyn Reguleringsbeleid van die Film- en Publikasieraad” ten doel om die Internet in SA streng te beheer, soos om epos te monitor en “ongewenste” webwerwe te sluit.
  • Ook op skolevlak woed die veldtog ten gunste van sentralistiese beheer, terwyl leerplanne al meer destruktief vir tradisionele waardes raak, die bevoegdhede van verkose beheerliggame al meer ingekort word en 'n veldtog geloods is om godsdiensonderrig in skole te verbied. 'n Toetssaak in laasgenoemde verband dien vanjaar 15 tot 17 Mei in die Suid-Gautengse hooggeregshof.
  • Die gewelddadige optrede van die EFF in die Parlement wat die normale funksionering van hierdie bakermat van demokrasie onmoontlik maak, is ook 'n manifestasie van die dryf na 'n diktatuur.
  • Dieselfde geld die ongelooflike staatskorrupsie en plundering van die staatskas, die totale bedrag ten opsigte waarvan deur die nuutgestigte Private Vervolgingsgesag van AfriForum beraam word op R700 miljard sedert 1994.

Die grootste struikelblok in die weg van 'n Kommunistiese diktatuur in SA, is die blanke burgers van die land, in besonder die Afrikaner met hul sterk Christelike inslag. Ongeag wat ookal gesê word, was dit die blanke wat beskawing gebring het na wat later Suid-Afrika sou word. Hulle het die wiel gebring, geboue gebou, plase gevestig, voedsel geproduseer, dorpe gestig, mediese en onderwysdienste opgerig, wet en orde te boek gestel en demokratiese regering gevestig.

Nou is die groot aanslag juis teen hulle gemik: SEB, “regstellende aksie”, sportkwotas, studiediskriminasie, inperking van Afrikaans, grondonteiening, wreedaardige moorde en verkragtings van swart op wit, ens. - in effek ‘n onverklaarde burgeroorlog teen die blanke burgers van die land.

Dit is waarom indien hierdie verwikkelinge sinvol met mekaar verbind word, gesien kan word dat SA tans op 'n geskiedkundige kruispad staan van óf behoud van die kosbaarste van alle regte en voorregte, nl. persoonlike vryheid, of alternatiewelik 'n Kommunistiese diktatuur. Dit is harde woorde, maar dit is die realiteit van die dag.

Indien pres. Zuma ontsetel sou word, sou dit nog nie noodwendig die einde van die diktatoriale bedreiging beteken nie, want die gevaar strek verder as slegs een persoon en behels 'n bose mag bestaande uit o.m. 'n verharde ANC-kern, sommige male fide SA burgers, die Guptas, die NWO, sekere Westerse veiligheidsinstansies en dies meer. Ironies genoeg dring die SA Kommunistiese Party tans aan op die onvoorwaardelike bedanking van Zuma, maar dit verander nog nie die kolle van die luiperd nie.

In die finale instansie gaan die stryd om die siel van Suid-Afrika oor die onverbiddelike stryd tussen die Christelike Lig en die bose Duisternis – 'n stryd ten opsigte waarvan elkeen en in besonder die Afrikaner hom- of haarself moet verantwoord.

In die tragiese stap-vir-stap uitskakeling van Afrikaans as onderrigmedium op universiteitsvlak het die Appèlhof op 28 Maart 2017 ten gunste van die nuwe taalbeleid van die Universiteit van die Vrystaat uitspraak gegee teen AfriForum en Solidariteit as appellante. Daarmee is die veldtog van laasgenoemde vir behoud van Afrikaans by die UV en indirek ook by die UP 'n ernstige terugslag toegedien. Daar word tans oorweeg om die Grondwethof te nader, veral aangesien daar uit die uitspraak van die Appèlhof uiteenlopende standpunte gehuldig word oor die betekenis van Artikel 29 van die Grondwet, wat handel oor o.m. die reg tot onderrig in die taal van keuse van die student, onderhewig aan praktiese uitvoerbaarheid. In hul uitspraak het die appèlregters erken dat die uitfasering van ‘n taal soos Afrikaans uit ‘n tersiêre taalbeleid die taal en diegene in die land wat dit besig, tot nadeel strek. Die enigste ander universiteit in die land waar Afrikaans nog 'n regmatige plek het, is die Noordwes Potch-kampus. Op die mediumtermyn sal dit interessant wees om te sien of die doemprofesie van dr. Theuns Eloff van die FW de Klerk Stigting gaan realiseer dat “die langste wat Afrikaans nog vir moedertaalonderrig by universiteite sal bestaan, is agt jaar.”

Insiggewend is veral op die volgende drie punte die besprekingsdokument wat die ANC die afgelope naweek aanvaar het vir sy beleidskonferensie wat einde Junie 2017 plaasvind: Eerstens dat “'n rewolusionêre verkiesingskommissie gestig word wat as hekwagters moet dien en moet keer dat verkiesingsprosesse in die party gemanipuleer word. Hierdie kommissie moet alle kandidate eers goedkeur voordat hulle vir verkiesings as partyverteenwoordigers benoem word.”
Die ooglopende doelwit hiermee is om slegs kandidate van bo af vooraf goedgekeur, as verteenwoordigers te kry. Tweedens, moet die presidensie versterk word as die “strategiese sentrum van mag in die staat.” Derdens, moet die ANC 'n ten volle outomatiese, elektroniese werwing- en lidmaatskapbestuurstelsel kry. Dit sal uit die ANC-hoofkantoor bestuur word en strukture laer af sal slegs toegang hê tot die dele wat op hulle betrekking het.

In 'n opsienbare verwikkeling het die SA Kommunistiese Party by monde van sy leier dr. Blade Nzimande, wat ook Minister van Hoër Onderwys is en 'n uitgesproke Zuma-kritikus, die afgelope naweek die volgende ultimatum aan die ANC gestel vir voortgesette alliansievorming en samewerking:
Pres. Jacob Zuma moet uittree as regeringshoof / Die SA burgerskap van die Guptas moet herroep word / Brian Molefe moet uit die Parlement bedank / SASSA moet strafregtelik ondersoek word / Die sg. Premierliga binne die ANC moet ontbind word. Hierdie word beskou as 'n stewige ultimatum wat tot 'n skeuring in die ANC en tot 'n waterskeiding in swart politieke geledere kan lei.

Die krisis of SASSA op 1 April wel in staat gaan wees om vir die maand sowat R2,3 miljard aan meer as 17 000 welsynsbegunstigdes te betaal, sleep voort met die bevinding in 2014 van die Grondwethof wat steeds staan dat die kontrak met die diensverskaffer CPS onwettig is. Dit beteken dat CPS op hierdie stadium nie in 'n posisie is om die uitbetalings op 1 April regmatig namens SASSA te doen nie.
Die Tesourie wil nie die geld vrystel alvorens die Grondwethof 'n uitspraak gegee het dat daar wel 'n regmatige wyse is waarop CPS die uitbetalings kan hanteer nie. Daar is geen ander instansie wat enigsins gerat is om die uitbetalings op 1 April 2017 te doen nie. Die verdere kinkel in die kabel is dat CPS 'n verhoogde fooi van sowat R1,3 miljard vra om die uitbetalings weer en op 'n verlengde kontrak te doen.
Intussen verpas Minister van Maatskaplike Ontwikkeling BathabileDlamini die een na die ander afspraak met die Parlementêre Komitee oor Openbare Rekeninge (Skoor) om verslag oor die stand van die situasie te doen.

Die Volksraad Verkiesingskommissie het bekendgemaak dat 'n vergadering op 8 April 2017 te Belville gehou gaan word om te besin oor die afhandeling van die mandaat van die huidige Volksraad wat in 2011 verkies is en die verkiesing van 'n nuwe Volksraad met 'n nuwe mandaat. Die presiese plek is die Evangelies Gereformeerde Kerk Tygerberg, h/v Uys Krige en JIP de Jagerstraat.

Vir meer inligting kontak Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of 012 803 0712.

'n Mediaverklaring van die VF Plus lui: “Die ANC se beweerde plan om die regbank radikaal te transformeer, moet op elke wyse moontlik teengestaan word. Luidens 'nberig in die Sunday Times blyk dit dat die ANC meen regters is ‘ teen-revolusionêr’ en dat die Geregtelike Dienstekommissie (GDK) sy werkwyse moet aanpas met die aanstelling van regters. Hierdie voorneme van die ANC moet ten sterkste veroordeel word. Dit is duidelik dat die ANC nie daarvan hou dat die regbank hom tot verantwoording roep soos telkemale in die onlangse verlede gebeur het nie. Dit raak
duidelik dat die ANC nie glo in die oppergesag van die reg nie, maar in die oppergesag van die ANC.”

In 'n mediaverklaring sê die VF Plus dat Minister van Gesondheid dr. Aaron Motsoaledi, wat gereken word as een van die min “beter” ministers in die kabinet, “geen idee het wat die stand van nalatigheid in die hospitale is nie. Dit het aan die lig gekom in antwoord op ‘ n geskrewe Parlementêre vraag. Wat die situasie selfs erger maak, is dat selfs na die landwye verontwaardiging oor die dood van meer as 100 psigiatriese pasiënte, daar steeds geen poging aan die kant van die Minister of sy departement was om nalatigheid in staatshospitale te monitor nie. Die hoofvraag was hoeveel mense elke jaar sedert 2009 weens nalatigheid deur mediese en ander personeel dood is in staatshospitale, in watter hospitale dit gebeur het, en wat die aard van die nalatigheid was. Dit is absoluut skokkend dat die Minister erken hy het geen idee hoeveel mense weens nalatigheid in staatshospitale sterf nie. Dit is tog onmoontlik om so totaal in die duister te wees oor so ‘ n ernstige saak.”

Ons het op ons magies geslaap in ‘n kot wat geverf was met helderkleurige loodbasisverf. Ons het geen kindvaste deksels of proppe op medisynebottels, deure of kaste gehad nie en geen valhelms gedra as ons fi etsgery het nie... om nie te praat van die risiko’s toe ons duimgery het nie.

As kleuters en kinders kon ons agter in die kar sit sonder veiligheidstoele, veiligheidsgordels of lugsakke.

Om agter op die bakkie te ry, was groot pret en ons het water uit die tuinslang gedrink en nie uit bottels nie.

Ons het koeldrank saam met vriende gedrink uit een bottel en niemand is dood daarvan nie.

Ons het sjokoladekoek en wit brood geëet met regte botter en Kool Aid en Oros met suiker aangemaak, maar ons was nie oorgewig nie, want ... ONS HET ALTYD BUITE GESPEEL!

Ons het van vroeg soggens af buite gespeel totdat die straatligte saans aangegaan het, of voor die kerse aangesteek was. Niemand kon ons kontak deur die dag nie.

Ons het urelank kaskar gebou uit afvalhout en –yster en het dan teen die steilste bulte afgejaag, net om uit te vind ons het vergeet van die brieke.

Ons het nie Playstations, Nintendos, X-boxes, wifi o f e nige v ideospeletjies g ehad n ie. “Shopping” vir ontspanning het nie bestaan nie en name-klere was toe ook nog nie eers in China gemaak nie.

Snobisme was ‘n galbitter vrug wat net in die Amasone gegroei het en sakgeld was iets wat die Staatspresident van geweet het.

Ons het uit bome geval, skraapwonde opgedoen en bene gebreek en daar was geen geregtelike eise vir hierdie ongelukke nie.

Termometers was ook nie onder jou tong of in jou oor geplaas nie...

Tande tel was uit, want ons het geweet hoe om te speel.

En tog het hierdie generasie van die beste kansvatters, probleemoplossers en uitvinders ooit geproduseer en die laaste 50 jaar het bestaan uit ‘n ontploffing van uitvindings en nuwe idees. Ons het vryheid, verlies, sukses en verantwoordelikheid gehad en ons het geleer hoe om dit te hanteer.

As jy een van hulle was – baie geluk! En voorspoed aan die nuwe geslag met heel ander eise wat aan hulle gestel word.

Bladsy 3 van 12

Tridor.jpg

Fabricia proef Maart web 2017.jpg

Die potensiële skadelikheid van die voorgestelde Wetsontwerp op die Regulering van Landbougrondbesit word in 'n... http://fb.me/6u2XvqRsc     https://www.facebook.com/KimPrint-General-Printers-990694727706008/?fref=ts … http://fb.me/38IJKAb0D     Franse Ope: Maria Sharapova nie gekeur nie; Roger Federer onttrek t.w.v. Wimbledon    Paarl Boys High sit Grey Bloemfontein ore aan en bly beste skoolrugbyspan in die land    Naspers betaal R5,6 miljard vir aandeel in Duitse aanlyn kosbestellingsdiens Delivery Hero    Discovery Health in 2016 eiesestyging van 10,4% tot R36,6 miljard, maar premie-inkomste R54 miljard    Die boek The Republic of Gupta – A Story of State Capture gooi meer lig op Guptas in SA en verhouding met Tabo Mbeki    Trump onder skoot van NWO oor vriendelikheid jeens Rusland, met Putin skynbaar ook anti-NWO       DAG 3 @afriforum in hof #GodsdiensInSkole hofsaak @solidariteit @fedsas1 @Jaco_Deacon @SolidariDirk #religioninschoolspic.twitter.com/yfnjwdDAVi    Mei uitgawe van Ditsem Nuus is uiteindelik hier!! Laai die PDF hieronder af, of gaan na ons webwerf... http://fb.me/8BUPW3t9P              Blitsbokke wen Sewes Wêreldkroon 2017!    Ditsem Nuus druk nou 5 000 koerante maandeliks plus aanlynpublikasie    Voorbidding gevra vir saak Christelikheid in skole – Mei 2017 in Suid-Gautengse hooggeregshof    Met oorwinning oor Haaie wys Kings hulle moet in Super-reeks bly    Venezuela in wanorde teen gevolge van “radical economic transformation”    Pro-EU Macron nuwe Franse president; nasionalistiese Le Pen uitgeknikker

ATKV