adendorff bannier

Snykant

Die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) het enorme kommer uitgespreek oor die nuwe Mynbouhandves soos gepubliseer in die Staatskoerant en sê dit is “ʼn resep vir ʼn ekonomiese ramp in die mynbedryf. Die belang van mynbou as ʼn bedryf wat sentraal is aan die ekonomie, kan nie onderskat word nie. Met hierdie handves speel die Departement van Minerale Hulpbronne egter as’t ware Russiese roulette met die SA ekonomie. “Die huidige 2017-handves bots erger as vantevore lynreg met enige redelike opvatting oor vryheid van ekonomiese sake, soos eienaarskap, aandeelhouding en ondernemerskap. In wese breek dit selfs met gematigde bepalings vir ʼn sogenaamde ‘gemengde ekonomie.’ Dit is by uitstek ʼn beleid van ANC-regeringsamptenare wat al hoe meer skaamteloos teen markvryheid deur middel van sosialistiese en rasgebaseerde bevelsbeleid indruis. “Die handves kan lei tot ʼn afname in mynboubeleggings, hewige verdiskontering van mynboubates, die ondergang van mynboubedrywighede wat eenvoudig nie ellelange en ondoeltreffende aankope- en lokaliseringsvereistes kan bekostig nie en die bevordering van verskuilde begunstigdes wat regstreeks onregmatige voordeel daaruit sal trek. Daarmee saam word numeriese rasseteikens tot uitsluiting van alle ander relevante faktore die oorwegende kriterium vir aanstellings in mynmaatskappye gemaak. “Die taalgebruik van die handves herinner sterk aan apartheidswetgewing. Die bepaling dat mynmaatskappye ʼn 1%-dividend, gekoppel aan ʼn bruto inkomste, maar onderhewig aan likiditeits- en solvensiebepalings, aan swart aandeelhouers moet betaal is in besonder ʼn wesenlike kommerwekkende beleidswending. Daar word verwag dat so ʼn dividend suiwer weens velkleur betaal moet word. “In die geheel gesien, is dit ondenkbaar dat ʼn werkende, florerende mynboubedryf wettiglik in hierdie beleidsomgewing sal kan voortbestaan. Die breër skade wat hierdie onnodige sabotasie van die mynboubedryf kan aanrig aan die rand, bedrywe wat aan mynbou gekoppel is, en uiteindelik die ekonomie se groeivooruitsigte in die geheel gesien, bied groot rede tot kommer.”
Die Instituut vir Rasse-aangeleenthede (IRA) se aankondiging dat daar nou meer mense in Suid-Afrika is wat maatskaplike toelaes ontvang as wat daar mense in die ekonomie werksaam is, beteken dat die land se ekonomie nou in ʼn volwaardige piramide-skema ontaard het, sê adv. Anton Alberts, die VF Plus se parlementêre woordvoerder oor ekonomie. Hy sê voorts: “Die VF Plus het sowat drie jaar gelede minister Pravin Gordhan – toe nog Minister van Finansies - gewaarsku dat SA afstuur op 'n situasie waar sy ekonomie soos ʼn kaartehuis inmekaar kan tuimel. Hierdie waarskuwing tydens ʼn begrotingstoespraak is toe afgemaak as blote pratery; die presiese woord was ‘hyperbole’. Ongelukkig het dit nou waar geword. “Die slegte nuus is dat daar geen plan is om die ekonomie om te draai nie aangesien die pro-Gupta groepering van die ANC in volle beheer is van die staatskas en die staatsdiens se talle pensioenfondse. Die ANC het geen plan om die ekonomie reg te ruk nie want die chaos wat veroorsaak word in die markte gee hulle die geleentheid om hul plan van sluip-onteiening deur te voer deur geld te maak deur spekulasie op die Rand en opkoop van kunsmatig afgedrukte aandele by wyse van staatsbefondsing deur die Openbare Beleggingskorporasie (OBK) en die Nasionale Otwikkelingskorporasie (NOK). “Die gedwonge bankrotskap en verkoop van die Optimum-myn aan die Guptas se Tegeta is ‘n klassieke voorbeeld. Swart bemagtiging word bloot ʼn instrument om as tussenganger te gebruik in enorme transaksies sonder om self enige waarde by te voeg. Dit beteken die armes word armer en die nuwe elite net ryker. Dit voorspel niks goed vir SA nie en skep ʼn omgewing vir onstabiliteit en uiteindelik rewolusie.” “Dit is onlogies en gek om die geld van die staat se pensioenarisse te gebruik om gekaapte openbare ondernemings te probeer red en daarom sal die VF Plus die OBK en GEPF opponeer indien hulle staatspensioengeld wil gebruik om openbare ondernemings op enige wyse te finansier. Daar is reeds met senior regslui gekonsulteer wat bereid is om hof toe te gaan om enige misbruik stop te sit. Die regslui sal onafhanklik optree namens die pensioenarisse.”
Die uitkoms van die sensuur van die DA op Helen Zille vanweë haar twiets oor kolonialisme is besonder insiggewend i.t.v. die SA politieke konteks. In die eerste plek het leier Mmusi Maimane en die party hulself in die voet geskiet met die storm in die teekoppie oor menings oor kolonialisme wat eintlik eenvoudig waar is. Al loop die leuen hoe snel, die waarheid haal hom wel. In die tweede plek het Zille, met 'n baanrekord van verbete en beginselvaste politikus of jy met haar saamstem of nie, met haar onvoorwaardelike verskoning en knieval voor die leier, 'n streep deur haar lewenslange reputasie getrek. Derdens is dit insiggewend dat Zille eens 'n ultra-linkse aktivis nou deur die bank as 'n verregse gebrandmerk word – 'n aanduiding hoe ver die pendulum oor die SA politieke spektrum geswaai het.
Volgens nuwe regulasies pas afgekondig deur Minister van Handel en Nywerheid Rob Davies in die Staatskoerant van 9 Junie 2017 word die vereistes vir swart ekonomiese bemagtiging (SEB) aansienlik uitgebrei en word die drempel van besighede en transaksies wat vir SEB moet registreer, drasties verlaag vanaf R100 miljoen tot R25 miljoen. Ook moet alle sg. breë-gebaseerde swart ekonomiese bemagtigingstransaksies binne 15 dae geregistreer word met volle opgawe van detail. Die regulasies is ook met terugwerkende krag, terwyl swaarder strawwe voorgeskryf word vir oortredings. Die nuwe regulasies tesame met ander verwante wetgewing maak dit al hoe moeiliker vir blanke sakelui om besigheid te doen sonder SEB en dit aan die hand van 'n ingewikkelde telkaart. Die nuwe regulasies is verwelkom deur die sg. Broad-Based Black Economic Empowerment Commission (B-BBEE Commission). Sakelui word aangeraai om hulself op hoogte te stel van die nuwe regulasies – vir meer besonderhede, gaan na https://bbbeecommission.co.za/wp-content/uploads/2017/06/Explanatory-Notice-1-of-2017-B-BBEE-Transactions-Registration.-13-June-2017.pdf
In 'n mediaverklaring sê dr. Pieter Groenewald van die VF Plus: “ Die ANC en EFF misbruik die beginsel van gewillige koper/gewillige verkoper as rookskerm vir die ware redes waarom grondhervorming misluk - dit is eintlik die onbevoegdheid en korrupsie onder amptenare in die grondhervormingsproses. Dit is uiters gevaarlik en onverantwoordelik is om te dreig dat grond sonder vergoeding van wettige eienaars afgevat kan word, aangesien so ʼn situasie selfs tot ʼn burgeroorlog kan lei. Hierdie retoriek oor grondgryp sonder vergoeding maak dit duidelik dat daar ʼn verkiesing op pad is in Suid-Afrika en dat die tema grond gaan wees. Dit wil voorkom of daar ʼn kompetisie is tussen die ANC en die EFF oor wie die meeste beloftes oor grond aan voornemende kiesers kan maak. Dit is nie waar dat wittes die grond in die land net deur oorlog van swartes afgeneem het nie, bv. in baie gevalle is grond aan Voortrekkers gegee en geruil. Daar is tans meer as 20 000 plase in die ope mark, waar die prys tot 20% goedkoper is as markwaarde weens die droogte en dit bewys dat klagtes teen die gewillige koper/gewillige verkoper-beginsel bloot misbruik word as verskoning.”
16 Junie is die datum waarop een van die laakbaarste onregte in die geskiedenis van die mensdom gepleeg is. Op dié datum in 1900 het Frederick Roberts, aanvoerder van die Britse invalsmagte in Transvaal en die Vrystaat, sy verfoeilike Proklamasie 5 van 1900 uitgevaardig. Die proklamasie was ‘n erkenning dat die Britse oormag van ‘n halfmiljoen soldate nie die minder as 55 000 Boereburgers op die slagveld kon baasraak nie en dat die Engelse voortaan hulle militêre mag op ‘n sagter teiken sou konsentreer: Boerevroue en -kinders. Uiteindelik het Engeland 3 000 vroue en 24 000 kinders koelbloedig in konsentrasiekampe doodgemartel. Hierdie kinders se enigste oortreding was dat hulle onbedoeld tussen Engeland se gulsigheid en Transvaal se goud gestaan het. Hulle het niemand bedreig nie, hulle het niks verniel of aan die brand gesteek nie, hulle het nie klippe gegooi nie – hulle het nie eens op iemand geskel nie. Anders as die hospitale wat die Boerevolk later opgerig het om vir andere mediese dienste soos nêrens anders in Afrika te bied, was die hospitale in die Britse helkampe poorte na die dood. Dit was ‘n wonderwerk as ‘n kind ‘n kamphospitaal oorleef het. Maar die Boerekinders het nie gevloek en geskel en klippe gegooi nie. Anders as die skole wat die Boerevolk later vir ander opgerig het in ‘n eerlike poging om hulle te help om hulle posisie te verbeter, was die Britse konsentrasiekamp- en latere staatskole politieke manipulasiesentrums waar Boerekinders voortdurend verneder en geboelie is. In skole wat die Boerevolk later vir andere opgerig het is Afrikaans bloot as vak aangebied soos Boerekinders nog altyd Engels, Duits, Latyn of Sotho geleer het. Daarteenoor is Boereleerlinge in die Britse skole gestraf as hulle selfs op die speelgrond hulle eie taal met mekaar gepraat het. Maar die Boerekinders het nie klaskamers verniel, skole afgebrand, klippe gegooi, waansinnig die strate ingevaar en die lewe van dié wat die orde probeer bewaar het bedreig nie. Die Boerekinders het geleer en gewerk en gevorder tot ‘n volk wat op alle gebiede net so goed of beter presteer as die beste in die wêreld. Die Boerevolk het nooit sy kinders tot wandade en geweld aangehits en dan lafhartig agter hulle geskuil nie. Die Boerevolk het sy kinders eerder geleer om te werk en te presteer; om beskaafd en eerbaar op te tree; om te verdien eerder as om te eis. Met sy plunderoorlog en barbaarse slagting van vroue en kinders kon Engeland nie daarin slaag om die Boerevolk se prestasie te stuit of om sy beskaafheidspeil te laat daal nie. Dit is maar net nog ‘n bewys dat die Boerevolk in ‘n klas van sy eie is. Geloof, werk, prestasie en beskaafdheid het daarvoor gesorg dat die Boerevolk vandag steeds eervol voortbestaan, sodat ons op 16 Junie met trots en dankbaarheid kan verklaar dat ons burgers is van ‘n volk wat nie afbreek nie, maar opbou. Mag ons volk nog harder werk om ons nog verder van die ander te onderskei. • Nuuskommentaar wat Dom Boer vir Radio Pretoria geskryf het.

Daar kan stellig verklaar word dat daar nie een munisipaliteit in die Vrystaat is wat nie deur korrupsie, onkapabelheid en nepotisme in chaos en disfunksionaliteit “bestuur” is nie. Die feite omtrent die Xhariep Distriksmunisipaliteit wat pas aan die lig gekom het, bevestig hierdie feit.

Die munisipaliteit, gesetel in Trompsburg, sluit in die plaaslike munisipaliteite van Letsemeng, Kopanong, Mohokare en Naledi. Die munisipale bestuurder is volgens die burgemeester op spesiale verlof geplaas nadat hy in een maand na bewering onregmatig sowat R300 000 bykomend tot sy salaris aan homself uitbetaal het. Die burgemeester het dit in 'n verskyning van die munisipaliteit voor die Vrystaatse Wetgewer se Komitee oor Openbare Rekeninge in Philippolis bekendgemaak.

Hierop het Wouter Wessels, VF Plus lid van die Wetgewer daarop gewys dat Xhariep die armste munisipale streek in die Vrystaat is en dat hy reeds finansiële steun van die provinsiale regering ontvang, maar dat sy salarisrekening 'n allemintige 80% van sy begroting bedra.

Dit is duidelik dat met die Super-rugbyreeks dit meer gaan oor die geld wat rugby-administrateurs uit TV-regte uit die sport kan verdien as oor die sport self. Dit is net logies dat met tot nege “internasionale” wedstryde per naweek wat op vyf vastelande gespeel word en wat wêreldwyd gebeeldsend word, daar meer geld te maak is as enkele toetswedstryde tussen lande hier en daar. So gaan dit oor superklubspanne van vyf lande wat met mekaar meeding en so het die aura en gelade atmosfeer van patriotiese nasionale toetsspanne teen mekaar grootliks verlore gegaan. Daarby word spelers astronomiese vergoedings betaal, wat weer beteken hulle word tot ‘n groot mate trekvoëls wat agter die grootste buit aangaan en sodoende word provinsiale lojaliteit ingeboet. Dit pas die beheerliggaam van die huidige Super-18 reeks om die aantal spanne te verminder na 15, wat beteken twee SA spanne en een Australiese span gaan afgesny word – algemeen aanvaar die Cheetahs en die Kings. daar word nou berig dat hierdie twee spanne aan die Europese Pro12-kompetisie gaan deelneem, maar die grootste nadeel is dat hierdie kompetisie tydens die SA somer vanaf September tot Mei plaasvind. Dit sou beteken dat spelers van die Cheetahs en Kings 12 maande per jaar rugby sal moet speel indien hulle in aanmerking wil kom vir die Springbokspan en ander verteenwoordigende SA spanne. Dit bring die waarskynlikheid na vore dat huidige spelers van hierdie twee spanne eerder sal verkies om te verhuis na SA spanne wat steeds in die Super reeks meeding, wat weer rugby in die Vrystaat en Oos-Kaap 'n nekslag kan toedien. Wat is die oplossing? Die voor die handliggende is dat rugby weer teruggebring word na die tradisionele kompetisies van toetswedstryde tussen nasionale spanne en dat in SA die Curriebekerreeks ook terug na sy voormalige prestige status herstel word. Om dit egter te doen, moet die geldgod ingekort word – 'n onwaarskynlikheid in die voorsienbare toekoms.
Hy is die staatshoof en die Woord sê jy moet die owerheid / koning eer en dat daar geen owerheid is wat nie deur God daargestel is nie. Die Woord sê egter ook 'n mens moet God meer gehoorsaam wees as enige iemand anders. Daarom moet 'n mens mooi dink voordat jy die staatshoof kritiseer, maar wat nou in Suid-Afrika die botoon voer, is so geweldig dat 'n mens daaroor nie kan swyg nie. Trouens, ons glo dat 'n mens ook die waarheid onverbiddelik moet volg en derhalwe hiermee ons bondige samevattende kommentaar oor die Zuma-faktor. Dit is duidelik dat Jacob Zuma in 2009 deur 'n magsblok bestaande uit die Nuwe Wêreldorde (NWO), 'n Indiese besigheidskliek waarvan die Gupta-familie 'n sleuteldeel uitmaak en ‘n korrupte kerngroep ANC's, in die plek van Thabo Mbeki as staatspresident gestel is. Zuma het van die begin af net een doel gehad en dit was om te plunder en self te verryk vir hom en sy kamerade-in-misdaad en nie om die belange van die Republiek en sy burgers, soos sy ampseed bepaal, te dien nie. Die ongelooflike geknoei, korrupsie en inpalming wat hieruit voortgevloei het, gaan die gewone menslike verstand te bowe. In 2010 is Malusi Gigaba 'n jong, skerp ANC-kader, as Minister van Openbare Ondernemings aangestel en hy het onmiddellik begin om die direksies van die staatsbeheerde maatskappye te “herorganiseer” ten gunste van die Zuma-Gupta-spil. In 2015 is Gigaba geskuif na Binnelandse Sake en daar het hy begin om die visums van die Guptas en ander handlangers te bewimpel, voordat hy pas aangestel is as Minister van Finansies met sy hande direk op die finansiële kontrole. Terselfdertyd het die stryd gewoed om direkte beheer van die Tesourie as die geldkas van die SA staat en het die Nene- en Gordhan-sagas gevolg. Ander sleutelhandlangers van Zuma is o.a. Minister van Minerale Bronne Mosebenzi Zwane, Vrystaatse premier Ace Magashule, voormalige Transnet- en Eskom-baas Brian Molefe, voorsitter van die SABC- en Eskom-rade Ben Ngubane, om net ‘n paar te noem. Nog ‘n sleutelpersoon is ‘n seun van Zuma, Duduzane Zuma, wat as tussenganger tussen Zuma & kie en die Guptas optree en wat blyk ‘n internasionale pierewaaier met rojale leefstyl te wees. Polities is Zuma - in die tagtigerjare ‘n meedoënlose kampkommandant van die destydse berugte ANC-strafkamp Quatro - ’n verbete blanke hater, soos blyk uit sy “masjiengeweer’-strydlied, sy uitsprake oor Jan van Riebeeck en sy nalatenskap, ens. en eintlik voer hy ‘n onverklaarde burgeroorlog teen die blanke burgers van die land. Ironies genoeg is die regsverteenwoordiger van Zuma en die Guptas ‘n prokureur met die naam Gert van der Merwe. Die deksel van die Zuma-Gupta-katnes is vir die eerste keer werklik gelig met die veelbesproke staatskapingsverslag wat die vorige OB Thuli Madonsela verlede jaar uitgebring het. Daarna het ‘n stortvloed van openbaarmakings gevolg, die jongste waarvan is deur die Sunday Times, City Press, Daily Maverick en Scorpio. amaBhungane, asook verskeie boeke deur ondersoekende joernaliste. Letterlik honderdeduisende eposse en ‘n vloed van ander dokumentasie word aangehaal ter stawing van bevindinge. Daaruit blyk die ongelooflike stroping van SA bates i.t.v. belastingbetalergeld en bates van private maatskappye en dit alles ten koste van die massa armes en noodlydendes in die land. So bv. is daar getuienis dat die Guptas en vennote R10 miljoen “kommissie” gekry het vir elke lokomotief van R50 miljoen wat Transnet by China South Rail aangekoop het, van steenkoolkontrakte ten bedrae van miljarde rand vanaf Eskom vir Gupta-beheerde maatskappye, dat Transnet onwettig ‘n tender van R1,8 miljard aan Neotel toegeken het en dat Zuma en kie glo reeds sowat R5,3 miljard na hul eie buitelandse bankrekenings gekanaliseer het. Oorweldigende getuienis is ook op die tafel geplaas dat pres. Zuma reeds vir homself ‘n “tweede Nkandla” ten bedrag van R330 miljoen in die Verenigde Arabiese Emirate geskep het. Intussen het opposisiepartye kaalvuis onder Zuma en sy meelopers ingeklim, elk met sy eie politieke agenda, soos die EFF wat telkens Parlementêre prosedure ontwrig met bloot terroristiese protesaksies teen Zuma persoonlik.. Die ANC self het in die ampstermyn van Zuma al twee keer afgesplits in die vorm van Cope in 2009 en die EFF in 2014. Daarby het albei die twee tradisionele alliansievennote van die ANC, nl. die Kommunistiese Party en Cosatu, hul steun onttrek a.g.v. Zuma, terwyl bv. die MK Veterane-vleuel ook eis dat Zuma bedank. Oor die res van die samelewingspektrum het ‘n anti-Zuma tsunami opgebou wat strek van burgerlike organisasies tot die SA Raad van Kerke. Dit alles te midde van dat die ekonomiese groeikoers van die land verswak het tot kwalik bokant zero, toenemende werkloosheid waar 1 uit elke 3 Suid-Afrikaners werkloos is, endemiese misdaad van sowat 50 moorde elke dag en ‘n verkragting elke 7 sekondes en internasionale afgradering van SA tot rommelstatus. Zuma staar reeds sedert 2008 ‘n klagstaat met minstens 283 kriminele aanklagte teen hom in die gesig, maar ondanks alles ontken hy botweg enige skuld en gee net sy kenmerkende kekkellaggie. Geen wonder dus dat hy in die media as ‘n patologiese leuenaar bestempel word. Bekend as ‘n veelwywer, is Zuma na bewering die vader van heelwat buite-egtelike kinders. ‘n Stroom hofsake oor ‘n verskeidenheid aspekte is verder al teen hom aanhangig gemaak en in een hierin het die Grondwethof beslis dat Zuma sy ampseed verbreek en die Parlement mislei het. Ook dit rol skynbaar soos water van ‘n eend se rug af en word Zuma lojaal ondersteun deur ‘n kerngroep in die ANC, wat waarskynlik net so diep soos hy vasgevang is in ‘n netwerk van korrupsie en staatskaping - soveel so dat hy al twee interne mosies van wantroue oorleef het. Die Gupta-beheerde TV-kanaal 405 op DStv gee ‘n goeie aanduiding van die passie waarmee Zuma en sy kamerade met leuens en verdraaiings verdedig word. Oor die algemeen kan opgemerk word dat Suid-Afrika in sy geskiedenis as staat sedert 1910 nog nie so-iets katastrofaal beleef het as die Zuma-hoofstuk nie. Die samevatting hierbo het bloot die heel basiese verloop geskets en verteenwoordig kwalik die oortjies van die seekoei. Op hierdie stadium is die vraag: Wat nou vir die hede en die toekoms? Hierop kan die volgende geantwoord word: • Hoe gouer van Zuma ontslae geraak word, hoe beter vir Suid-Afrika. Die probleem egter is dat Zuma nie alleen staan nie en dat met hom weg, die omringende sweer nog nie opgeruim sou wees nie. • Die ANC loop gevaar om verder te skeur en uiteindelik in 2019 die bewind by die stembus te verloor, maar die probleem is dat daar ‘n radikale swart politieke element gesetel is in die onopgeleide, werklose en SASSA-afhanklike massa wat verbete by die ANC staan. Sou ‘n gematigde politieke alliansie hulle by die stembus kan klop? • Wat dit alles vir die Afrikaner inhou, is ‘n ope vraag. Na ons beskeie, kortweg mening is spoedige, geleidelike en geregtelike selfbeskikking met Orania as kerngroeipunt die enigste lewensvatbare opsie is.
Minister van Toerisme Thokozile Xasa het met die begroting van haar departement in die Parlement aangedui dat ‘n bedrag van R120 miljoen per jaar vir vanjaar en die volgende twee finansiële jare is geoormerk om uitsluitlik opkomende swart besighede in die Toerismesektor te befonds. Terselfdertyd het die minister bekendgemaak dat 'n nuwe sg. B-BBEE webwerf ontwikkel gaan word om klein-, medium- en mikrogrootte swart besighede in die toerismebedryf te bevorder.
Bladsy 1 van 8

Tridor Banier web

wow kitsblits