Orastad 2

Glybanier

-►Gruwelike en Godskreiende rassistiese dubbele standaarde -►Plaasmoorde is terreur en nie bloot misdaad nie – AfriForum -►Opstand teen plaasterreur: Landswye vloedgolf -►Dave Miller vinnigste 100tal in T20 krieket – vanaf net 35 balle -►WP Curriebekerkampioene 2017 – steeds die beste SA rugbyreeks -►Nuwe boek “The President’s Keepers” onthul Zuma as “gangster” -►Groot vragmotor ploeg in Swart Maandag-optog in
Noord-Korea, wat as die mees onderdrukkende en wreedaardigste diktatuur ter wêreld beskou word, het weereens sy selfverklaarde vyande getart deur 'n langafstand missiel oor 2 700 km bo-oor Japan af te vuur en wat in die see gestort het. Die VSA, Japan en Suid-Korea het o.a. met groot verontwaardiging gereageer en is die temperature t.o.v. 'n moontlike kernoorlog weer aansienlik opgejaag. Pres. Donald Trump van die VSA het gesê dat “alle opsies weer op die tafel is”, terwyl Suid-Korea met lugaanvalle naby die gemeenskaplike grens met Korea getoon het dat hulle oor die slaankrag beskik om Pyongyang uit te wis. Steeds is dit egter onduidelik waarom Noord-Korea so uittartend is, asook waar hierdie klein en geïsoleerde regime die tegnologie vandaan kry om te doen wat dit doen.
Leerlinge van ʼn oorvol Afrikaanse skool in Tulbagh moet in asbeskamers skoolgaan, terwyl ʼn nuwe skool wat teen R71 miljoen net buite die dorp gebou is en slegs Xhosa en Engels as voertaal gebruik, half leeg staan. Volgens die webwerf van die Wes-Kaapse Dept. van Onderwys is daar plek vir 1 250 leerlinge in die nuwe skool met sy meer as 28 verskillende klaskamers, maar omdat daar so min Xhosa-sprekende leerlinge in en om Tulbagh is, is daar slegs sowat 500 leerlinge in die skool, waarvan talle met busse van elders aangery word. Gevolglik is daar groot ongelukkigheid onder veral die bruin gemeenskap van Tulbagh, wat 95% van die Afrikaanssprekendes van die gemeenskap uitmaak en meen hulle dat die asbesskool met sy gevaarlike omstandighede onverwyld ontruim moet word en dat daar in die nuwe skool ook voorsiening gemaak behoort te word vir onderrig in medium Afrikaans.
Volgens die konsultasiefirma Econex kan tot 1,9 miljoen mense hul mediese fondse verloor indien die Nasionale Gesondheidsversekering (NGV) van die regering binne afsienbare tyd geïmplementeer word. Dit is omdat die regering belastingkorting op medies fondsbydraes wil staak en die geld eerder aanwend vir die NGV. Die betrokke bedrag beloop sowat R20 miljard per jaar. Sowat 22% van mediese fondslede val in die kategorie wie se kortings in die slag sal bly volgens die bepalings van die NGV wat in 'n witskrif gepubliseer is. Vir lede in hierdie kategorie is daar tans vir 'n hooflid 'n belastingkorting van R270 per maand, asook R270 vir die eerste afhanklike en R181 vir alle ander afhanklikes. Dit beteken dat vir iemand met vier afhanklikes 'n belastingkorting van bykans R13 000 per jaar – wat dan moontlik daarmee heen kan wees. Intussen word berig dat mediese fondse tans onder geweldige druk is van bedrog wat gepleeg word, misbruik en vermorsing, soveel so dat van die fondse ineen kan stort indien die probleme nie dringend en daadwerklik aandag kry nie. Daarom word 'n beroep op die regering gedoen om hierdie situasie uit te sorteer voordat verder aandag aan die implementering van die NGV gegee word.
Die stank van ANC-bewind oor die Vrystaat die afgelope 23 jaar hang letterlik oor die provinsie, met alle munisipaliteite disfunksioneel, die stank van riool wat feitlik oral hang en die provinsiale regering onder premier Ace Magashule wat korrup is tot in sy kern. Dit is die feite van die situasie. By dorpe en ook in die hoofstad Bloemfontein hang die stank van rou riool in die strate omdat rioolverwerkingsaanlegte nie werk nie en dit word aangevul deur die stank van vullis in strate wat slegs sporadies verwyder word, asook van stortingsterreine wat glad nie bestuur word nie en wat letterlik mislike reuse afvalhope geword het. Dit is letterlik die feitelike situasie indien bv. vanaf Qwa Qwa oor Thaba Nchu-Botshabelo-Bloemfontein na Jacobsdal gereis word of vanaf Jagersfontein na Frankfort en Villiers. Op feitlik elke dorp is daar 'n waterprobleem, met dorpe soos Fauresmith, Senekal Clocolan, Reddersburg, ens. wat soms vir weke aanmekaar geen munisipale drinkwater het nie. Eskom word miljarde rand geskuld vir onbetaalde elektrisiteitsrekeninge, terwyl alle munisipaliteite in die provinsie tegnies bankrot is. Met die laaste rondte van OG-verslae is bv. bevind dat die Ngwate Munisipaliteit (Parys) ongemagtigde uitgawes van R117 miljoen gehad het, Matjhabeng Munisipaliteit (Welkom) meer as R800 miljoen, Moqhaka Munisipaliteit (Kroonstad) R190 miljoen, Tswelopele Munisipaliteit (Tweeling) R9 miljoen, Nala Munisipaliteit (Bothaville) R100 miljoen en Tokologo Munisipaliteit (Boshof) R100 miljoen se ongemagtigde uitgawes gehad het. Dit sluit nie in onreëlmatige uitgawes en vermorste bedrae, wat meesal selfs meer as die ongemagtigde uitgawes beloop. Dan is daar nog die beweerde bedrog van sowat R180 miljoen van die Vrystaatse regering in die geval van die Gupta-beheerde Estina suiwelplaas in die Vrede-distrik, waarvan na bewering sowat R33 miljoen in 2013 aangewend is vir die omstrede Gupta-troue te Sun City. Voorts is daar ook korrupsie van miljoene rand met die omstrede visteelprojek van die provinsiale regering met China by Gariepdam. Die Vrystaatse Wetgewer lyk ook vir alle praktiese doeleindes disfunksioneel met sittings en komiteesittings wat nie gehou word of op kort kennisgewing uitgestel word. Die oprigting van 'n nuwe Wetgewergebou op die perseel van die Ou Tronk in Batho by Bloemfontein het ook nog nie gerealiseer nie, hoewel miljoene rand aan kontrakteursgeld reeds betaal is. Terwyl kommersiële landbou in die provinsie ondanks allerlei regeringsdruk voedsel produseer en ook bydra tot die grootste mielie-oes nóg in die provinsie, lê 42 plase wat vir doeleindes van grondhervorming oorgedra is, onproduktief. Sopas het 50 000 ha weiveld in die provinsie binne 48 uur afgebrand, met getuienis dat talle van hierdie brande met opset gestig is – nog 'n bydrae tot die stank wat oor die provinsie hang. Talle Polisiestasies in die provinsie is ook grootliks disfunksioneel, te midde van 'n stygende golf van misdaad soos plaasaanvalle en –moorde, gewapende rooftogte, dwelmhandel, inbrake, veediefstal, wangedrag teenoor vroue en kinders, ens. So bv. is die SAPD-stasie te Hennenman sedert Februarie vanjaar sonder elektrisiteit, die Mangaung Blitspatrollie het slegs twee bakkies beskikbaar vir 20 Polisiebeamptes, ander Polisiestasies ondervind 'n kroniese tekort aan voertuie, berigte van beamptes by aanklagkantore wat weier om dossiere vir nuwe klagtes te open, ens. Om egter die ondenkbare kersie op die koek te plaas, sê die ANC-besture in die Vrystaat en KZN in 'n gesamentlike verklaring: “Daar is 'n toename in arrogansie onder wit mense.”
Volgens 'n studie gedoen deur prof. Flip Smit, voormalige rektor van Universiteit van Pretoria en soos gepubliseer deur Media24, toon die blanke gedeelte van 4,5 miljoen uit die totale SA bevolking van 56,5 miljoen 'n konstante afname. Hierdie afname beloop jaarliks 40 000 by die totale blanke bevolking en 24 000 by die blanke Afrikaanstaliges. Daarby is daar waarskynlik volgens Smit jaarliks 10 000 meer sterftes as geboortes by blanke Afrikaanstaliges, terwyl emigrasie van veral professionele blanke Afrikaanstaliges voortduur en selfs nuwe momentum optel. Teen 'n vermindering van 24 000 per jaar sal die huidige getal van 2,7 miljoen blanke Afrikaanstaliges teen 2030 slegs 1,8 miljoen beloop en teen 2050 minder as 1 miljoen. Die studie toon voorts aan dat die verhouding van blanke Afrikaanssprekendes van 11,4% in 1960 verminder het tot die huidige 6,0% en dat dit teen 2030 verder sal afneem tot 1,8%. Teen 2050 sal hierdie verhouding waarskynlik minder as 1% wees. In die studie word beklemtoon dat bevolkingsprojeksies aan baie veranderlikes onderhewig is en dat dit slegs tendense en ordegroottes aandui. Daar word ook op gewys dat 'n onderskeid getref moet word tussen bloot getalle en die gehalte van mense. So bv. kan die stelling gemaak word dat 'n aansienlike deel van die blanke Afrikaanstaliges bo hul gewigsklas boks. 'n Voorbeeld hiervan is dat hoewel Afrikaanstalige hoërskole slegs 10,6% van alle hoërskole uitmaak, lewer hierdie skole 20,9% van die Matrikulante wat in 2016 universiteitstoelating verwerf het. Die slaagpersentasie van hierdie skole was 89,9% teenoor die gemiddelde van die land van 70,5%. Van al die Matrikulante met Afrikaans as vak, het 5,1% onderskeidings behaal – die hoogste persentasie van die vyf grootste huistale in die land. In Engels is die syfer 4,4% en in Zoeloe 3,6%. Voorts word daarop gewys dat Afrikaanstalige studente op universiteitsvlak buitengewoon goed presteer. Dar moet ook in aanmerking geneem word dat maatskappye soos Naspers, Remgro, Sanlam en Volkskas deur Afrikaanstaliges gestig is, terwyl talle groot maatskappye uitvoerende hoofde het wat Afrikaanstalig is. Op wetenskaplike gebied het Afrikaanstaliges enorme bydraes gelewer, soos o.m. die stigting van Unisa, die RGN, die WNNR, ens. en die ontwikkeling van kernkrag.
Die uitvoerende hoof van Maroela Media, Susan Lombaard, het 'n insiggewende verslag op die Internet gepubliseer oor Afrikaanse leserstalle, wat in die eerste plek daarop dui dat die Afrikaanse lesersmark die afgelope jaar aansienlik gegroei het. Dit is hoofsaaklik omrede daar 'n groeiende verskuiwing was van Afrikaanse lesers vanaf die gedrukte media na Afrikaanse digitale platforms. Sy sê in haar verslag: “Indien mens in isolasie na die nuutste ABC-sirkulasiesyfers vir Afrikaanse gedrukte media kyk, sien jy dat die sirkulasiesyfers van koerante en tydskrifte onrusbarend vinnig val, met koerante wat 'n daling van 9% toon. Neem jy egter digitale syfers van dieselfde publikasies ook in oënskou, is die prentjie vir Afrikaans uiters positief.” Lombaard wys daarop dat die tendens is dat Afrikaanse gedrukte media vir hulself digitale modelle skep, wat i.t.v. inkomste opmaak vir die verliese van hul gedrukte publikasies. Terselfdertyd het Maroela Media, met ‘n gemiddelde maandelikse unieke leserstal op hul webwerf van 1 416 445 vir die eerste kwartaal vanjaar, ook geskep uit die lesers wat van die Afrikaanse media verlaat het. Daar het dus 'n kruisbeweging van Afrikaanse lesers na verskillende digitale digitale platforms plaasgevind, met terselfdertyd nuwe Afrikaanse digitale lesers wat bygekom het. Die somtotaal is dat daar meer Afrikaanse lesers is as ooit.
Gepraat van realpolitik, indien die term op die blanke vandag in Suid-Afrika toegepas word, kan ons kwalik beter doen as die volgende kommentaar deur die sosiale media ontvang: Twee berigte het my oog getref die afgelope naweek. Een oor die Suid-Afrikaanse vrou, Marleze Kruger wat glo “liefde” wil gaan soek by ʼn fees vir enkellopendes in Ierland, en die ander oor die jongste vlaag plaasaanvalle en -moorde in die land. Albei hou verband. Hierdie verband is misdaad en die openlike jag op wit mense terwyl ieder en ʼn elk – veral die hoofstroom Afrikaanse media - liefs anderpad kyk om politieke korrektheid ter wille te wees. Ook omdat ons al so afgestomp geraak het weens die dood en verminking van wittes die afgelope twee dekades dat dit ons byna nie meer raak nie. Hoe tragies dit ook al mag wees. Ja, RSG se nuusprogramme sal wel noem van ʼn plaasmoord, maar dit is waar dit begin en ophou. Druk twee boere egter ʼn vermeende plaasbetreder in ʼn kis, sal RSG kundiges kry om die saak in detail te bespreek, politieke ontleders (die gewone twee of drie) sal betrek word vir kommentaar, die naasbestaandes sal hul roerende stories vertel en die saak sal tot in die hof gevolg word. Die eie derms word sonder ophou uitgeryg: Hoe wreed is ons wit barbare tog nie! Soos met die KFC-saak. Netwerk24 kan nie uitasem genoeg vertel dat die ‘wit’ mans die swart vrou glo ʼn “swartgat” en ʼn “teef” genoem het nie. Hoe walglik van die wittes! Tog het ek nog nie een keer hierdie jaar oor RSG gehoor of op Netwerk24 gelees wat aan wit plaasboere gesê is voor hulle kele met kombuismesse afgesny is, vroue verkrag en dood gemartel is, ʼn vrou se hande en voete met ʼn boor deurboor is, mense gedwing is om kokende water en olie te drink (ens, ens) nie. Waarom nie? Dis ʼn skreiende skande. Waarom wil niemand ook reguit sê die geweldsaanvalle op boere word hoofsaaklik deur swart mans gepleeg nie? Ek sal dit vandag hier doen. Want dit is waar. Indien iemand van my verskil, sal ek hom aanraai om elke berig van net hierdie jaar te gaan lees (ja, selfs op Netwerk24), en kyk wie in hegtenis geneem is na van die moorde waar die aanvallers wel gevang is. Sou ek verkeerd wees as ek sê feitlik al die moordenaars is swart mans? Dit is jammer, maar dit is waar. Indien jy my verkeerd kan bewys, kom lê die bewyse aan my voor. Dit is die werklikheid in Suid-Afrika. Daar is ʼn slagting op massiewe skaal in Suid-Afrika aan die gang teenoor wit mense. Ons mag nie daaroor swyg nie. Ons mag nie daaraan gewond raak nie. Daar was die afgelope jaar 277 aanvalle waarin 55 mense dood is. Ek herhaal. Daar is 55 vermoor. Nadat baie van hulle gemartel en verkrag is. Maak asseblief toe jou oë. Sien 55 mense in jou geestesoog. Meestal ouerige, weerlose mense. Mans en vroue. Dan sien jy hierdie 55 dood in groot plasse bloed lê. Klink anders as mens so daaraan dink nè... Die vrou Marleze Kruger sê ook dat sy nie na Ierland wil gaan om te gaan liefde soek nie, maar hoofsaaklik om van die genadelose jagtog op wittes te ontvlug. Lees hier wat sy vertel: “My man is in 2003 in ’n motorkaping in Kempton Park vermoor. Ons het 11 dae lank gesoek voordat sy lyk gevind is. En dit was maar net die begin. “Ek is twee keer in afsonderlike voorvalle gekaap en is op Ballito se strand met ’n mes aangeval. “Ons het in 2008 Randburg toe getrek en binne vier maande was daar vyf voorvalle van inbraak en diefstal terwyl ons tuis was. “My ouers en seun is in hierdie tyd in hul huis van R150 000 beroof. “My oudste broer is in sy ruggraat gewond tydens ’n bankroof (waar hy net ’n kliënt was) en my jongste broer was ook die slagoffer van ’n kaping.” Klink dit nie na iets wat elke tweede mens jou deesdae kan vertel nie? Jammer sy het nie ook prontuit gesê wie die aanvallers in al die gevalle was nie. Waarom gryp geweldsmisdaad en plaasaanvalle my so aan? Dit was vir baie jare my werk aan daaroor berig te doen. Om die tonele te besoek. Natuurlik kan ʼn mens nie in ʼn berig skryf wat jy werklik gesien het nie. Soos dat bejaarde vroue soms so uitmekaar gekap word met grawe en kapmesse dat daar letterlik stukke van hul hande, arms en ander liggaamsdele deur die huis gesaai lê. Groot boeremans wat vasgebind en gesodomiseer word terwyl hul vingers en tone met ʼn tang afgeknip word. Mense wat in buite-plaastoilette verdrink word. Hierdie dinge het ek self gesien. Die lys is eindeloos. Dit is nie normaal nie. Dit is nie gewone misdaad nie. Veral plaasmoorde is haatmisdaad teenoor wittes. Dit is een van die ergste menseregte-vergrype wat op hierdie oomblik in die wêreld aangaan. As jong joernalis word jy geleer nuus is alles wat buitengewoon is. Nie noodwendig goeie of slegte dinge nie. ʼn Klassieke voorbeeld is dat duisende vliegtuie elke dag veilig die wêreld-oor land. Goeie nuus ja, maar nie werklik nuus nie aangesien dit normaal is. Die norm. Geweldsmisdaad en brutale plaasaanvalle in Suid-Afrika het nou oor twee dekades so gereeld gebeur dat dit byna die ‘norm’ geword het. Dit mag nie gebeur nie. Hou aan om daaroor te praat en te skryf, selfs al pla dit jou vriende. Indien mense wel ʼn probleem daarmee het, sou ek hulle aanraai om self die toneel van ʼn plaasmoord te besoek. Dan sal hulle besef dit is nie net ʼn storie in ʼn koerant of ʼn insetsel oor die radio nie. Dit is regte mense wat doodgemaak word. Mense met ouers en kinders, drome en ideale. Mense soos ek en jy.

Wanneer die Duitsers praat van politiek soos dit in naakte werklikheid is, gestroop van pretensie, skyn en verskuilde agendas, dan noem hulle dit realpolitik. As 'n mens nou 'n goeie idee wil kry van realpolitik in die wêreldpolitiek, kyk gerus na ‘n videogreep van 'n vertelling oor hoe die internasionale geldmag / Nuwe Wêreldorde (NWO) / Illuminati sake benader en bedryf by hierdie skakel

Opslae is veroorsaak deur die nuus dat die TV kanaal ANN7 op DStv 405 en die koerant The New Age deur die maatskappy Lodidox van die omstrede Mzwanele Manyi gekoop is. Dit blyk egter dat “koop” nie die korrekte term is nie, aangesien die Gupta-familie as die verkopers die finansiering aan Manyi verskaf het om sg. die twee media te kan oorneem. Die transaksie het onmiddellik kras kritiek uit verskeie oorde ontlok en was bv. opposisiepartye en die Save SA-veldtog eenstemmig dat die sg. aankoop van die “propagandamasjinerie” van die Guptas niks anders is as “oëverblindery” en 'n “blatante front” nie. Albei hierdie media is berug vir die stroom anti-blanke retoriek wat dit voortdurend uitblaas en vir verbete pro-Zuma standpunte, terwyl Manyi bekend is as een van die voorste anti-blanke propagandiste in die land.
Bladsy 6 van 28

Ora betonwerke proef Sept 2017

Artistia Food

Renosterberg lodge