09 Mei 2018

  Lees die epos aanlyn

Image

AKTUELE NUUS

Keerpunt in jarelange Pickvest-beleggingsaga

Image

'n Keerpunt is die Pickvest-beleggingsaga wat reeds bykans 10 jaar sloer en wat handel oor beweerde verduisterde beleggings ter totale waarde van nagenoeg R2,6 miljard van sowat 7 000 mense, het gister in die Appèlhof in Bloemfontein 'n keerpunt bereik toe die verweerders in die saak, hoofsaaklik die Georgiou Eiendomsgroep van Bloemfontein, bes gegee het en die weg oopgelaat het vir die verdere regsproses. Hierdie beleggers beweer dat hul beleggings nie aangewend is waarvoor hulle dit gedoen het nie en dat die hele aangeleentheid 'n massiewe korporatiewe slenter was, bes moontlik 'n reusagtige piramiedeskema. 


Die beleggers kan nou voortgaan om 'n groepsgeding namens die Highveld Syndication Action Group te registreer in die hoop dat hulle hul beleggings sal kan herwin. Dit is ook bekend dat daar ook verdere mense is wat indirek beleggings d.m.v. hierdie skema verloor het, terwyl die weg nou ook gebaan is vir 'n ondersoek na kriminele wanpraktyke.

ATKV-hoof bedank na een jaar

Image

Die uitvoerende hoof van die ATKV Deirdré Le Hanie het bedank na net minder as een jaar in die pos. Dit is bekend dat sy met haar Afrikaans Plus-inisiatief om ook ander Afrikatale by die ATKV te betrek, baie teenkanting en kritiek ontlok het. 


Sonél Brits, wat die afgelope sewe jaar maatskappysekretaris was, is intussen waarnemend as uitvoerende hoof aangestel. Volgens 'n woordvoerder van die ATKV sal dit ongeveer drie maande neem voordat 'n nuwe permanente aanstelling gemaak word.

Moontlik miljoene weg by Mangaung Metro

Image

Volgens vrae wat die DA in die Mangaung Metro Munisipaliteit gevra het, wil dit voorkom of miljoene rand by die munisipaliteit verduister kon gewees het. Hoewel presiese syfers moeilik verkrygbaar is, lyk dit asof die Metro vir Bloemwater ongeveer R560 miljoen skuld – geld wat deur belastingbetalers betaal is, maar nie deur die Metro oorbetaal is vir die doel waarvoor dit ontvang is nie. Intussen sukkel die Metro met kontantvloei soveel so dat talle dienste nie gelewer kan word nie, leweransiers nie betaal kan word nie en instandhouding nie gedoen word nie.  


Dit laat weer die vraag opkom: Waar is die watergeld? Intussen rantsoeneer Bloemwater die Metro weens die agterstallige betalings, met die gevolg dat inwoners nie die water of al die water kry waarvoor hulle betaal het nie.

Bykans R11 miljard betaal vir grondeise  

Image

Uit 'n skriftelike antwoord van Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming op 'n Parlementêre vraag blyk dit dat die staat sedert 1994 meer as R10,9 miljard aan grondeise betaal het. Voorts is 5 538 titelaktes aan die begunstigdes oorgedra; het die restitusieprogram sedert 1994 760 959 begunstigdes gehad van wie 36% geldelike vergoeding bo grond verkies het; is 3 615 titelaktes ingevolge die program vir grondherverdeling aan begunstigdes oorgedra, wat 67% verteenwoordig van die 5 407 plase wat gekoop is; en is 5 278 plase sedert Januarie 1994 ingevolge die program vir grondherverdeling deur die staat gekoop vir herverdeling.

Grondwethof vat Dlamini kort

Image

Die Grondwethof het bevind dat die redes van voormalige Minister van Maatskaplike Ontwikkeling en nou Minister vir Vroue in die Presidensie  Bathabile Dlamini uiters onbevredigend is waarom sy nie persoonlik verantwoordelik gehou moet word vir die chaotiese toestand waarin SASSA tydens haar termyn verval het nie. Oud-hoofregter Bernard Ngoepe namens die Grondwethof het gesê Dlamini was vaag, het afgewyk van die vrae en was ontwykend.  


Dlamini, wat op talle vrae in Zoeloe i.p.v. Engels geantwoord het, is sewe dae gegee om op die bevindinge van Ngoepe te reageer. Sy is ook die president van die ANC Vrouliga.

VF Plus forseer SAPD oor statistiek oor plaasaanvalle

Image

Na volgehoue druk oor bykans 11 jaar deur die VF Plus, het die SAPD in antwoord op die soveelste Parlementêre vraag statistiek oor plaasaanvalle in die land sedert 2007 bekendgemaak. Uit die antwoord blyk dit dat daar 2012-18 ‘'n totaal van 3 059 plasaanvalle was, oftewel gemiddeld 509 per jaar en waartydens 338 mense vermoor is, oftewel gemiddeld 56 per jaar, d.w.s. minstens 1 per week  


Wat die provinsies betref was die meeste aanvalle in die tydperk in Noordwes met 722 aanvalle en dan Gauteng met 644 aanvalle. Die meeste moorde in hierdie tydperk was egter in Gauteng met 69 moorde en Noordwes en KZN elk met 61 moorde.


In kommentaar sê die VF Plus: “Indien die syfers vergelyk word met ander beskikbare bronne, blyk dit redelik betroubaar. Dit is jammer dat daar onder die administrasie van oud-president Jacob Zuma ʼn sluier hieroor getrek is.”

DA steek De Lille in die pad

Image

Dit is gisteroggend bekend gemaak dat die federale bestuur van die DA die lidmaatskap van Patricia de Lille van die party beëindig het en dat sy as gevolg daarvan ook as burgemeester van Kaapstad ontslaan is. In haar pos as burgemeester sal die adjunk-burgemeester Ian Neilson tydelik waarneem.  


Die stap volg op ‘'n uitgerekte stryd tussen die DA federale bestuur en De Lille oor klagtes wat nie werklik konkreet op die tafel gesit is nie en ten opsigte waarvan De Lille deurgaans ‘'n openbare verhoor geëis het. Gister het De Lille in reaksie gesê dat sy “die DA komende Vrydag in die hof sal sien”.  


De Lille het aan die begin van die maand egter vurige kole op haar kop gehaal toe sy sonder oorleg met die DA topbestuur saam met Julius Malema by ‘n EFF-geleentheid in Brandfort opgetree het.  


Inmiddels is daar skynbaar ook verdeeldheid in DA geledere oor uitsprake van leier Mmusi Maimane tydens Meidagvieringe dat een van die groot probleme in die land is “wit bevoorregting”. Van die blanke lede van die party van die top af ondertoe is nie geneë met hierdie siening nie en sê dat die speelveld in die land lank reeds veronderstel is om gelyk te wees.

Agri SA loods Watersentrum

Image

Agri SA het bekendgemaak dat dit ‘'n toegewyde Watersentrum geloods het ten einde regverdige toegang tot water vir SA boere te verseker. Volgens Agri SA is die inisiatief in reaksie op talle uitdagings wat watergebruikers in die landbousektor in die gesig staar, insluitende uiterste droogte, klimaatverandering en gebrekkige instandhouding van waterinfrastruktuur. Hierdie situasie word gekompliseer deur beleidsvoorstelle van die regering wat die koste van water opjaag en terselfdertyd die geredelike beskikbaarheid van water op die spel plaas.  


Die Agri SA Watersentrum sal o.m. fokus op waterbeleid en wetgewende voorstelle soos die Nasionale Water- en Sanitasiemeesterplan, asook die Nasionale Waterhulpbronstrategie. Daar word ook verwag dat wysigings aan die Nasionale Waterwet die koste van water vir landbougebruikers drasties kan affekteer en dat gevolglik dit nodig is om in deurlopende oorleg met die regering te wees. Dit geld ook navorsingprioriteite wat betref die Waternavorsingskommissie.  


Aan die hoof van die Agri SA Watersentrum sal Janse Rabie, 'n omgewingsprokureur en hoof van die Agri SA Natuurlike Hulpbronnesentrum staan, bygestaan deur Gregory Smith, ‘'n waterwetenskaplike. Die Watersentrum is bedoel om 'n eenstop-diens vir lede van Agri SA te dien. Vir meer besonderhede of navrae kan Rabie gekontak word by 074 451 9601 of Smith by 084 214 1151. 

Facebook verreweg gewildste sosiale medium

Image

Volgens die jongste kwartaalverslag van Facebook is hierdie netwerk steeds by verre die gewildste sosiale medium ter wêreld, met meer as 2,2 miljard mense wat dit minstens eenkeer per maand gebruik. Tweede is YouTube met 1,5 miljard gebruikers. In die derde plek is Instagram met 800 miljoen gebruikers, gevolg deur Qzone van China met 563 miljoen gebruikers.

Geskiedkundige kerkgebou in Pretoria verkoop

Image

Die geskiedkundig kerkgebou van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika in Du Toitstraat, Pretoria, opgerig in 1905, is aan die SA Reserwebank verkoop a.g.v. die radikale demografiese veranderinge wat in die middestad plaasgevind het. Aangesien die kerkgebou een van die drie oudste kerkgeboue in Pretoria is en volgens wet as geskiedkundige gebou beskerm word, het die Reserwebank onderneem om die gebou in stand te hou en word beplan om dit as museum vir die Reserwebank in te rig.  


Daar is egter begrip vir die spesiale plek wat die kerkgebou inneem en verteenwoordig dit ‘'n geskiedkundige band tussen die Hervormde Kerk en die ontwikkeling van Pretoria. Verskeie algemene kerkvergaderings is in hierdie kerkgebou gehou en is die oorgrote meerderheid van hul predikante is in hierdie kerk gelegitimeer. Gevolglik is ‘'n spesiale afskeidsgeleentheid gereël vir Sondag 13 Mei 2018 om 15:00. 


Vir meer besonderhede, skakel Phillip Van Staden by 082 334 2444 of nhkphiladelphia@gmail.co.za.

Kontroversiële Elektroniese Kommunikasie Wetsontwerp steeds gedryf

Image

Die kontroversiële Elektronies Kommunikasie Wetsontwerp of sg. Electronic Communications Amendment (ECA) Bill word steeds deur die regering in die Parlementêre proses gedryf met die hoop op finale aanname. Die wetsontwerp is hoogs omstrede omdat dit streef om vrye gebruik van die Internet ingrypend in te perk.

Die wetsontwerp is ná hewige kritiek van die publiek al telkens gewysig, maar steeds lewer iemand soos Leon Louw van die Vryemark Stigting die volgende kommentaar: “The Bill is a terrible, failed, anti-progress and corrupt idea and is fundamentally flawed and we are seeking senior counsel opinion.”  Daar word voorts op gewys dat die wet ook ingrypend kan bepaal hoe Suid-Afrika met die buitewêreld kommunikeer en watter status internasionaal aan die land toegeken word.


Lede van die publiek word sterk aangeraai om op Google meer besonderhede oor die wetsontwerp in te win en ook ‘n protesstem daarteen uit te bring.

Nasionale kongres van Christen-Polisie

Image

Die jaarkongres van die Christen-Polisievereniging van SA vind plaas 6 – 9 September 2018 te Llundudno, Kaapstad. Vir meer besonderhede, kontak 051 430 8774 of 082 542 7234 of cpanatadm@vodamail.co.za.

Inteken op DitsemBlits

Image

Die weeklikse elektroniese nuusbrief wat Ditsem Nuus uitstuur, tesame met die daaglikse Nuushooftrekke, alles gefokus op nuus wat saakmaak vir die Afrikaner, vorm 'n unieke nuuspakket in Afrikaans. Beskikbaar op 'n intekenpakket van slegs R240 per jaar, bied die nuusdiens vinger op die pols kontak met nuusgebeure soos wat dit ontvou.     


Om in te teken is maklik: Doen ‘n inbetaling van R240 in die volgende bankrekening: Standard Bank

Rekeningnaam: DitsemBlits

Rekeningnommer: 140 320 105 (Spaarrekening)

As verwysing: Jou naam en van.


Volg dit dan op met ‘n epos na web@ditsem.net met jou naam en van, die eposadres waarop jy die DitsemBlits wil ontvang, asook  bewys van betaling.  


By ontvangs van hierdie besonderhede word jou naam op die DitsemBlits adreslys geplaas vir die volgende 12 x maande.

SAKENUUS

Santam vier eeufees

Image

Die korttermynversekeraar Santam, wat op 1 Mei 1918 sy deure in Burgstraat, Kaapstad, oopgemaak het, vier vanjaar sy eeufees. Santam het, soos Sanlam en Volkskas daarna, ontstaan toe Afrikaners grootliks plattelanders was en aan die verarmingsgevolge van die Anglo-Boere-oorlog gely het. 


Destyds was die leuse van Santam Gebore uit die volk om die volk te dien. Vandag is Santam ‘'n reusemaatskappy met 5 990 personeellede wat in 34 lande, insluitende Maleisië en Indië sake doen. In SA is Santam steeds die grootste versekeraar met ‘n markaandeel van 22% en is sy leuse Regte, egte versekering, of in Engels Insurance good and proper


In 1919 het Santam na Adderleystraat getrek omdat die kantore te klein geword het, terwyl die maatskappy in 1964 op die JSE genoteer het. Santam behartig gemiddels 500 000 eise per jaar, waarvan nagenoeg 70% met motorversekering te doen het. In 2017 het Santam R19 miljard aan eise uitbetaal.

“SAL kan homself nie red nie”

Image

Volgens 'n verslag van die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) is die SA Lugdiens as maatskappy nie in staat om homself te red nie en is daar geen ander keuse as om dit onder besigheidsredding te plaas nie. Solidariteit sê: “Dit blyk duidelik uit die SAL se geskiedenis dat die redery tans nie oor die vermoë beskik om ʼn omkeerstrategie suksesvol deur te voer nie. Besigheidsredding sal verantwoordbaarheid bring en verseker dat strategieë suksesvol deurgevoer word.”


Die verslag bevat ʼn indiepte-ontleding van die breër finansiële impak wat die SAL op die ekonomie het, asook ʼn bespreking van die strategiese uitdagings wat die redery in die gesig staar. Die verslag werp ook lig op die swak bestuur van die SAL as 'n besigheid en kom tot die slotsom dat enige plan wat nie gedeeltelike of volledige privatisering insluit nie, strategies nie volhoubaar is nie.

Voertuiguitvoere R165 miljard

Image

Voetuiguitvoere vanuit Suid-Afrika na die buiteland het 2017 bykans R165 miljard beloop – sowat 14% van die totale uitvoerverdienste van die land. Die syfer is egter af van die rekordbedrag van R171,1 miljard in 2016, toe dit 15,6 van die totale uitvoerverdienste uitgemaak het.  


Totale inkomste vir die voertuigbedryf in SA het in 2017 meer as R500 miljard beloop. Die vervaardigingsektor in die voertuigbedryf is ook die grootste van sy soort in die nasionale konteks – 30,1% van die vervaardigingsuitset van die land. Dit beteken 'n bydrae van 6,9% tot die BNP (4,4% vervaardiging en 2,5% kleinhandel).

Securex 2018

Image

Securex as die grootste ekspo in die sekuriteitsbedryf op die vasteland van Afrika vind vanjaar 22-24 Mei plaas by Gallagher Konvensiesentrum, Johannesburg. Fokusareas sluit in kubersekuriteit, sekuriteitstelsels en –dienste, strategieë, ens. Ook 20 seminare.  


Vir meer inligting, kontak Leigh Miller by 010 003 3060 of leighm@specialised.com of besoek www.securex.co.za.

Stigting van Mandela Mining Precinct

Image

Kennis moet geneem word van die Mandela Mining Precinct wat vandeesmaand in Johannesburg tot stand gekom het as 'n omvattende navorsingsprojek vir die mynbedryf in SA. Met strategiese vennote wat die WNNR en die Kamer van Mynwese insluit en 'n begroting van R100 miljoen per jaar is die doel van die trust om indringende navorsing te doen oor al die probleme en uitdagings wat die mynwese in SA in die gesig staar en verkieslike toekomsscenarios uit te werk.  


Hoewel op hierdie stadium die mynwese in SA grootliks in die hande van groot, anti-Afrikaner, maatskappye en swart ekonomiese bemagtiging is, kan die Precinct 'n beduidende rol speel wat betref die toekoms van mynwese in SA.   

Sanral verhoog wins met 1.5%

Image

Volgens die jongste jaarverslag van Sanral het die wins van die maatskappy gestyg met 1,5% tot R671,9 miljoen. Die bestelboek staan op R8,19 miljard teenoor R8,03 miljard in 2016/17.  


Inmiddels het Raubex as een van die grootste kontrakteurs van Sanral gesê dat sy inkomste met 5,1% gedaal het tot R8,54 miljard, deels a.g.v. minder kontrakwerk vanaf Sanral. Laasgenoemde het gesê hul begroting word met R2,1 miljard besnoei oor die volgende drie jaar.  


Dit behoort insiggewend te wees hoe die besnoeiing en die ekonomiese situasie in die land die wins van Sanral vorentoe gaan beïnvloed.

INTERNASIONAAL

VSA en China op dooiepunt oor invoertariewe

Image

Die afgelope week was 'n span Amerikaanse onderhandelaars o.l.v. minister van finansies Steven Mnuchin in China om te onderhandel oor invoertariewe wat die twee grootste ekonomieë vir mekaar wil aanbied. Tot dusver kon die twee lande nog nie tot 'n ooreenkoms kom nie en het die gevaar van 'n handelsoorlog tussen hulle finansiële markte wêreldwyd erg nadelig beïnvloed.  


Die VSA wil hê China moet sy jaarlikse handelsurplus met die VSA teen 2020 met minstens $200 miljard sny en terselfdertyd nie wraakstappe neem teen Amerikaanse heffings op Chinese invoere nie. Van hul kant staan China daarop dat die VSA sy ondersoek moet laat vaar na die verkryging deur China van sensitiewe Amerikaanse tegnologie.  


Op hierdie stadium lyk dit asof die Mnuchin-onderhandelinge in China niks konkreets opgelewer het nie en asof die twee groot moondhede inderdaad op 'n ekonomiese botsing afstuur.

Iranse ooreenkoms waarskynlik deur Trump opgesê

Image

Die kanse lyk goed dat die omstrede internasionale ooreenkoms van 2016 oor die kernontwikkelingsprogram van Iran vandeesmaand deur pres. Donald Trump namens die VSA opgesê gaan word. Trump het hoeka al gesê dat dit die swakste ooreenkoms is waarby die VSA nog 'n party was en dat eintlik miljarde Amerikaanse dollar as omkoopgeld gebruik is om die ooreenkoms te bereik het.     

Zimbabwe-diamante gesoek

Image

Wetstoepassers in Zimbabwe is dringend op soek na die opbrengs van die Maranga-diamantvelde in die ooste van Zimbabwe, wat grootliks gehanteer is nadat Robert Mugabe en Zanu-PF die diamantvelde in 2005 met geweld van die eienaars oorgeneem het. Na raming beloop die opbrengs van hierdie diamantvelde, gereken as een van die rykste ter wêreld, sowat $15 miljard (R2,1 triljard).   Na berig word, word beplan om Mugabe nou te dagvaar om voor 'n parlementêre komitee te kom verduidelik oor die diamante. Blykbaar is dagvaardigings ook bestel op buitelandse maatskappye wat betrokke kon wees by die onwettige hantering van hierdie diamante, maar na berig word, sleep hierdie maatskappye hul voete in reaksie op die wetlike proses wat in werking gestel is. 

REDAKSIONELE KOMMENTAAR

Wie gaan voorvat?


Die oorlogstromme in SA rommel onophoudelik teen die blanke, in besonder die Afrikaner en daar is basies twee reaksies: Een groep sê, toemaar dit is nie so erg nie, dit sal sonder groot probleme  oorgaan; die tweede sê, verskrikking, die ergste is oppad; 'n derde sê, wees kalm en net baie, baie paraat.  


Van laasgenoemde is daar egter min gekoördineerd, geloofwaardig en volhoubaar te sien. Intussen word die blanke / Afrikaner in sy eie land geboelie en gehoon soos nog nooit tevore nie.  


Wie gaan opstaan en voorvat om die Afrikaner uit die gemors te lei?

Storie van die mier en sprinkaan


Op 'n ligter, maar steeds ernstige noot, die situasie in SA word na ons mening raak uitgebeeld in die grafiese vergelyking van die mier en die sprinkaan in die videogreep by hierdie skakel.

SKEP MOED!

Indien geglo word dat Jesaja 43:18-19 ook op Suid-Afrika en op die Boerevolk van toepassing kan is, kan moed geskep word: Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak ’n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.

Indien u nie die epos wil ontvang nie kan u hier uit teken
Anulus Bemarking, S39 Oranje Eggo, Orania, North Cape, 7590, South Africa, www.ditsem.net