12 Januarie 2018

Lyk die epos nie reg nie? Lees dit aanlyn

Image

AKTUELE NUUS

Image

Krygswet as opsie vir SA


Volgens uitgelekte dokumentasie van die SA Nasionale Weermag (SANW) word die moontlikheid van die afkondiging van 'n noodtoestand / krygswet in Suid-Afrika aktief deur die regering oorweeg. Volgens die dokumentasie is konsepregulasies hiervoor reeds opgestel, met voorsiening vir wydlopende magte vir 'n sg. “beheerbeampte” om o.a. die verspreiding van inligting te beperk en inhegtenisname sonder 'n lasbrief te beveel.

 

Volgens verbandhoudende dokumentasie is die konsepregulasies deur 'n interdepartementele taakspan opgestel, maar is daar geen aanduiding dat die Presidensie betrokke is nie. Laasgenoemde het trouens ontken dat die kantoor betrokke was by die opstelling.

 

Die konsepregulasies bepaal dat dit eers in werking kan tree wanneer dit deur die staatspresident onderteken is. Die regulasies maak verder voorsiening om o.a. mense te ontwapen; enige plek, perseel, gebou of voertuig sonder 'n lasbrief te betree; 'n aandklokreël in te stel; infrastruktuur vir dienslewering te beheer; openbare veiligheidsplanne in te stel, insluitende om vuurwapens te verbied; en enige ander maatreëls in te stel om die openbare veiligheid te verseker; die Internet in SA af te skakel.

 

Volgens die SA Grondwet mag 'n noodtoestand slegs afgekondig word wanneer “die lewe van die nasie bedreig word deur 'n oorlog, ........ dit noodsaaklik is om vrede en orde te herstel.” Sodanige toestand mag nie langer as 21 dae duur sonder goedkeuring van die Parlement nie. Die Grondwet maak ook voorsiening vir beregtiging deur die howe oor die geldigheid van 'n afgekondigde noodtoestand.

 

Daar is politieke kommentaar wat die moontlikheid van 'n noodtoestand / krygswet sien binne die konteks van die rondborstige verklaring van die nuwe ANC-president Cyril Ramaphosa dat die regering blanke grond gaan ontneem sonder vergoeding, of daarvan gehou word of nie. Die siening is voorts dat sou blankes gewelddadig hierteen reageer, veral boere oor hul plase, dan wil die ANC-regering wetgewing in plek hê om die situasie sg. moreel-regverdigbaar te hanteer.


By hierdie skakel is 'n insiggewende stemgreep wat deur Ditsem Nuus per sosiale media ontvang is en wat na goeddunke beoordeel kan word.

Image

Vrystaatse dorpe in waterkrisis


Volgens 'n DA-verklaring is in 'n grondige opname bevind dat die volgende dorpe in die Vrystaat tans 'n ernstige drinkwaterkrisis beleef a.g.v. munisipale onkapabelheid en nie-betaling van rekeninge by waterrade: Jacobsdal, Fauresmith, Trompsburg, Frankfort, Villiers, Tweeling, Cornelia, Smithfield, Zastron, Wepener, Dewetsdorp, Dealesville, Brandfort, Theunissen, Winburg, Soutpan, Tweespruit, Marquard, Clocolan, Steynsrus, Fouriesburg, Qwaqwa, Ladybrand, Excelsior, Lindley, Parys, en Koppies.

Image

Ramaphosa oor SEB


Verlede maand by die ANC-spitsberaad in Johannesburg vir akademici en beroepslui, het Cyril Ramaphosa oor swart ekonomiese bemagtiging (SEB) o.m. die volgende gesê: “We are going to intensify BBBEE. We are going to sharpen our teeth and determination when it comes to unemployment. We expect that our black industrialists will have up to R24 billion made available to them to redefine the way business is done in our country.

 

“For far too long this economy has been owned and controlled by white people. That must come to end. For far too long, this economy has been managed by white people. That must come to an end. “Those who don’t like this idea – tough for you. That is how we are proceeding.

 

“In some cases we have become fanatical about it. It is in this area that we know we will be able to plant seeds of further economic growth in our country.” 


Ramaphosa het by die geleentheid ‘n beroep gedoen op akademici en beroepslui om hierdie rewolusie te fasiliteer en te steun.

Image

Ware uitslae Matrieks 2017

Volgens die Dept. van Basiese Onderwys was die nasionale slaagsyfer vir die Matrieks van 2017 in staatskole 75,1%, 'n verbetering van 2,6% op die syfer vir 2016. Fedsas wys egter daarop dat van die leerlinge wat in 2006 met Graad 1 begin het en in 2017 Matriek geslaag het, slegs 33,85% is. In 2006 was 1 186 011 leerlinge in Graad 1, maar hiervan het slegs 401 435 in 2017 Matriek geslaag.

  Volgens 'n berig deur SABC Nuus was daar in 2017 sowat 700 000 Matrikulante in staatskole, waarvan die slaagsyfer 75,1% was, terwyl daar in privaatskole landswyd slegs sowat 11 000 Matrikulante was met 'n slaagsyfer van 89%.

Image

ANC herroep Zuma nie

Ondanks geweldige druk buite sowel as binne die ANC dat die topbestuur van die ANC pres. Jacob Zuma as staatshoof herroep en met Cyril Ramaphosa vervang en daar die afgelope paar dae intense samesprekings hieroor was, het die ANC top ses gister by monde van sekretaris-generaal Ace Magashule aangekondig dat Zuma vir die voorsienbare toekoms nie herroep gaan word nie. Daar is veral gemeen dat twee magsentra, Luthuli Huis en die Uniegebou, teenproduktief en nadelig vir die landsbestuur sal wees.

  Zuma staan sentraal in die ongekende staatskapingdrama waarin SA vasgevang is, maar desondanks weier die ANC om van hom as uitvoerende hoof ontslae te raak en is dit ook aanduidend van hoe sterk Zuma en sy toutjietrekkers staan. Kommentaar in hierdie verband van opposisiepartye en burgerlike instansies spreek van groot teleurstelling, terwyl die waarde van die rand teen ander geldeenhede weer gedaal het.

Image

ANC topleierskap “praat” met voorvaders


Tydens die besoek van die ANC top ses verlede week aan die Zoeloekoning Goodwill Zwelethini by sy ampswoning te Ulundi, het Cyril Ramaphosa uitdruklik verduidelik dat hulle in KZN en in die Oos-Kaap in aanloop tot die ANC-verjaardagviering te Oos-Londen by elk van die grafte van vorige ANC leiers gaan aandoen “and tell them that we have been elected to lead the ANC further and that we are going to take the land back and return it to the rightful owners.” Die vyf ontslape vorige ANC-presidente met hul grafte is Josiah Gumede (Pietermaritzburg), Albert Luthuli (Groutville), John Langalibalele (Inanda), Pixley ka Isaka Seme (Ethekwini) en Nelson Mandela (Qunu).    Zwelithini het hom ook ten gunste van grondgryp sonder vergoeding uitgespreek en Ramaphosa aangespoor om dit spoedig te doen.  

Image

Kantoor van Ditsem Nuus weer oop


Die kantoor van Ditsem Nuus het op 8 Januarie 2018 heropen en word DitsemBlits as elektroniese nuusbrief weer weekliks uitgestuur. Die volgende uitgawe van die koerant is 1 Februarie.


Vir enige navrae of advertensieplasings, skakel 053 207 0127 of 082 773 2150 of epos na advertensies@ditsem.net of nuus@ditsem.net.


Hou gerus ook die webwerf by www.ditsem.net, die Facebookblad en Twitter dop


REDAKSIONELE KOMMENTAAR

Realiteit van SA 2018


Die situasie in SA word soos nog altyd en deesdae al meer oorheers deur die verhouding tussen sy swart en wit inwoners. Terwyl daar positiewes in die verhoudinge is, soos welwillendheid onder bepaalde elemente aan albei kante, veral tussen Christen-gelowiges van alle velkleure, word sake letterlik beduiwel deur die bose geeste in die lug en hul handlangers, veral die Nuwe Wêreldorde (NWO) en radikale swartes.

 

Ons sê drie basiese realiteite is die volgende:

  • Terwyl daar talle uitsonderings is, soos hierbo genoem, funksioneer blank, swart en bruin in SA op verskillende beskawingsvlakke. Dit is eerstewêreld vs. derdewêreld. Dit is feite.
  • Swartmense oorheers die politiek en regeringstruktuur net om een rede en dit is omdat hulle in getalle meer is – hul bevolkingsgroei is die vinnigste. Hulle is nie beter as blankes of meer bekwaam nie, hulle getalle is net meer. Dit bring mee 'n tirannie van die swart meerderheid.
  • Hierdie feitelike situasie word deur die NWO en plaaslike swart radikale politici en agitators gruwelik uitgebuit om vir eie gewin 'n dodelike veldtog teen die blanke burgers van die land te voer en die ryk natuurlike hulpbronne van die land te probeer inpalm.

 

Om vandag na SA te kyk anders as deur die bril van hierdie drie basiese realiteite, is óf om blind en doof te wees, of om 'n verborge mala fide agenda te hê.

 

Waar lê die oplossing vir 'n land in intensiewe sorgeenheid? Ons sê, eerstens, by God en Sy Woord. Terug na Hom, op die knieë. Dan opstaan en volgens Sy leiding doen om die oorwinning vir Sy Koninkryk te behaal.

Oorlogsverklaring teen blankes

Die een oorheersende indruk vir Afrikaners uit die snelopvolgende en dramatiese nuusgebeure gedurende Desember 2017 en vandeesmaand tot op datum is dat op verskeie fronte – eintlik alle fronte – d.m.v. die ANC-regering oorlog verklaar is teen die blanke burgers van die land. Ons sal mettertyd in meer besonderhede op hierdie stelling uitbrei, maar die bewyse is oral rondom ons vir enige realis om raak te sien.

  Dit beteken dat die Afrikaner as volk vanjaar moet bymekaarkom, gebeurlikheidsbeplanning doen en maatreëls in plek stel om hul voortbestaan in hierdie land ten alle koste te verseker. Ons gun die son oor die kop van elke ander identiteit en wil in vrede saamleef, maar as dit moet, sal ons ons verdedig met oorwinning as die enigste opsie.

Indien u nie die epos wil ontvang nie kan u hier uit teken
Anulus Bemarking, S39 Oranje Eggo, Orania, North Cape, 7590, South Africa, www.ditsem.net