14 Maart 2018

Lyk die epos nie reg nie? Lees dit aanlyn

Image

Nie aanstuur nie, help eerder werf!


Aangesien DitsemBlits 'n nuuskommoditeit is wat teen betaling beskikbaar is, word intekenare versoek om uit 'n wetlike en morele oogpunt die nuusbrief nie gratis aan te stuur aan kontakte nie. DitsemBlits is 'n unieke nuuskommoditeit wat teen koste vervaardig is en daarom slegs teen 'n prys aangebied kan word.  


As sulks vorm dit deel van die groter pakket van Ditsem Nuus as koerant en wat as 'n besigheid bedryf moet word ten einde dit lewensvatbaar te maak. Vandaar die versoek om hierdie praktyk en beginsel te respekteer en instede van DitsemBlits gratis aan te stuur, eerder te help om nog intekenare te werf. 


Sodoende kan Ditsem Nuus ondersteun word om te groei en sterker te word 'n Afrikaanse medium op sy eie wat bona fide die saak van die Afrikaner na beste van vermoë dien. 


Vir agtergrond word gemeld dat Ditsem Nuus as maandelikse koerant sedert 2008 gepubliseer word en gratis versprei word te Bloemfontein, Kimberley en 12 dorpe in die Suid-Vrystaat en Bo-Karoo, terwyl die koerant ook digitaal gepubliseer word op die Internet op webwerf www.ditsem.net, asook op ander ope mediaplatforms. Die koerant beskik ook oor ‘n Facebookblad en Twitter wat daagliks opgedateer word.  


Gebaseer te Orania, fokus Ditsem Nuus op nuus wat saakmaak, veral vir die Afrikaner van vandag, met die oog daarop dat lesers ‘n ingeligte besluit vir hulself persoonlik kan neem. Dit is teen hierdie agtergrond wat DitsemBlits een van die komponente van die mediapakket van Ditsem Nuus is en wel op ‘n intekenpakket van R240 per jaar.  


Soos gesien kan word, bevat DitsemBlits kort berigte en artikels kompak verpak onder die rubrieke Aktueel / Sakenuus / Internasionale Nuus / Redaksionele kommentaar / Skep moed! By die intekenpakket van R240 per jaar is ingesluit ‘n daaglikse elektroniese nuusbrief met net die belangrikste Nuushooftrekke van die dag. 


Daarom dan ons versoek dat jy as intekenaar asb. moet help om intekenare te werf. Om in te teken is maklik:  


Doen ‘n inbetaling van R240 in die volgende bankrekening:

•         Standard Bank, Brandwag tak

•         Takkode: 05-55-34

•         Rekeningnaam: DitsemBlits

•         Rekeningnommer: 140 320 105 (Spaarrekening)

•         Verwysing: Jou naam en van.  


Volg dit asb. op met ‘n epos na web@ditsem.net met jou naam en van, die eposadres waarop jy die DitsemBlits wil ontvang, asook  bewys van betaling. By ontvangs van hierdie besonderhede sal ons jou naam / die naam van die intekenaar op die DitsemBlits adreslys plaas vir die volgende 12 x maande.  


Ondersteun ons om 'n regsinnige, op die man af en ewewigtige Afrikaner-medium te vestig.

AKTUELE NUUS

Image

NWU-taalbeleid onder skoot    


Dit blyk dat die taalbeleid van die Noordwes Universiteit onder skoot is, hoewel nog nie duidelik tot watter mate nie – aan die een kant t.o.v. die ontwikkeling van 'n nuwe taalbeleid vir die universiteit sê oorhoofse rektor Dan Kgwadi die bestaande meertalige beleid bly, maar aan die anderkant meen ingeligtes en sommige oud-studente dat moontlik die doodsklok vir Afrikaans by die universiteit kon gelui het.  


Die universiteit het op 9 Maart 2018 aangekondig dat ʼn konsultasieproses oor die nuwe beleid van stapel gestuur gaan word, met sluitingsdatum vir insette op 31 Maart. Na beoog word sal die nuwe beleid reeds so vroeg as Junie 2018 aan die universiteitsraad voorgelê word. 


In ‘n mediaverklaring sê dr. Dirk Hermann van Solidariteit en oud PUK: “Ons het wel toegang gehad tot ʼn beleidsdokument wat deur prof. Robert Balfour, Adjunk-vise-kanselier vir Onderrig en Leer, aan die Bestuurskomitee van die NWU voorgelê is en waarin gekonstateer word dat die onderrigtaal van die universiteit Engels moet wees – ook op die Potch-kampus.” Hermann sê voorts in ‘n mediaverklaring: “Ons moet reageer deur in ons duisende ‘nee’ te sê. Ons moet die universiteit se konsultasieproses voor ʼn groot toets te staan bring: As tienduisende mense ‘nee’ sê, gaan die universiteit steeds ‘ja’ sê? As hulle dit sou doen, kan die hele proses as irrasioneel bewys word. Dit kan die grootste Afrikaanse veldtog nóg vir Afrikaans wees. 


“Die Afrikaanse gemeenskap moet ook besef dat ons in ʼn baie sterk posisie is om druk op die universiteit uit te oefen. ʼn Groot gedeelte van die universiteit se inkomste, wat insluit studentegeld, donasies en bemakings, is uit die Afrikaanse gemeenskap afkomstig. Sprekers van die taal moet nou die nodige selfvertroue aan die dag lê om die laaste openbare plek waar Afrikaans nog primêr op tersiêre vlak onderrig word, te verdedig. 


“Die NWU se taalbeleid is groter as die NWU. Dit gaan nou oor ʼn taal wat veg vir die oorlewing van haar hoërorde- akademiese funksie wat oor ʼn tydperk van 100 jaar ontwikkel is. Dit is eenvoudig te kosbaar om bloot te laat vaar en niemand by die NWU het die reg om dit te weg te neem nie. Ons moet die NWU se konsultasieproses met ʼn stortvloed van nee-stemme tref. 


“Die Afrikaanse gemeenskap is moeg van beloftes wat herhaaldelik verbreek word. ʼn Aggressiewe Engelse beleid word maar net telkens met mooiklinkende geurmiddels in die vorm van uitinge oor die akkommodering van Afrikaans en mooi konsulterende prosesse opgedis. Wat by Tukkies, Maties en Kovsies gebeur het, het die Afrikaanse gemeenskap van alle naïwiteit gestroop. By die NWU moet ons net eenvoudig sê: Nee!”

Image

Afrikaner-erfenis geteiken om te verdwyn 


Minister van Kuns en Kultuur Nathi Mthethwa het pas aanbeveel, in lyn met die aanbevelings van 'n spesiale taakgroep, dat alle standbeelde en ander kultuursimbole wat voor 1994 opgerig is, finaal uit die openbare oog verwyder moet word. Die aanbeveling is voorts dat hierdie standbeelde en simbole na sg. temaparke verskuif moet word.    


Mthethwa het gepraat by Vryheidspark, Pretoria, toe hy sy voorlegging rakende die transformasie van Suid-Afrika se erfenislandskap gemaak het en het ook gesê alle “afstootlike” name uit die koloniale- en apartheidstydperk moet mee weggedoen word. Volgens hom is die “volgehoue openbare teenwoordigheid daarvan vir die meerderheid mense in die land soos om sout in 'n vars wond te sit en dat dit samehorigheid en nasiebou ondermyn”.    


Hy beveel aan groter erkenning aan die geskiedenis van die swart gemeenskap aangesien “ʼn nasie wat sy geskiedenis nie ken en eer nie, soos ʼn boom sonder wortels is”.   


In die lig vn hierdie aanbevelings kan verwag word dat moontlik selfs die standbeelde op die terrein van die Oorlogsmuseum en Vrouemonument in Bloemfontein in slag kan bly en dat daar moontlik drastiese veranderinge in o.m. plek- en straatname kan kom.

Image

Vrystaatse munisipaliteite terug na donker Middeleeue  


Talle dorpe in die Vrystaat word omtrent letterlik teruggesit na die donker Middeleeue omdat die ANC-beheerde munisipaliteite heffingsgeld verduister en hulle dan nie hou by afbetalingsooreenkomste met Eskom nie. Die gevolg is dat Eskom elektrisiteitstoevoer op kritieke ty tye na dorpe en gemeenskappe sny.     


Van die munisipaliteite wat nie hul afbetalingsooreenkomste met Eskom nakom nie, is o.m. Tokologo (Dealesville, Hertzogville, Boshof); Dihlabeng (Bethlehem, Paul Roux, Clarens, Fouriesburg); Matjhabeng (Welkom, Odendaalsrus, Hennenman, Allanridge, Virginia); Nala (Bothaville, Wesselsbron); Maluti-a-Phofung (Harrismith, Phuthaditjhaba, Qwa-Qwa); en Nketoana (Lindley, Petrus Steyn, Reitz).    


Munisipaliteite in die Vrystaat het teen einde Desember 2017 ongeveer R5.8 miljard aan Eskom geskuld, terwyl hul totale uitstaande krediteure R9.7 miljard bedra het. Maluti-a-Phofung alleen skuld R2,6 miljard en Matjhabeng R1,8 miljard.

Image

Mighty Families saamtrek  


In ‘n mediavrystelling gee dr. Arno van Niekerk as voorsitter van die Reëlingskomitee o.m. die volgende besonderhede: “Meer inligting oor Mighty Families wat hierdie naweek 16-18 Maart 2018 plaasvind by Wildeals, die plaas waar die It’s time net buite Bloemfontein gehou is:  Mighty Families is ‘n inisiatief uit eie geledere, geïnspireer deur die Heilige Gees, met die doel om gesinswaardes weer primêr te maak in ons samelewing.   


“Dis hartseer om te sien hoe gesinstrukture verbrokkel met egskeidings wat die hoogte inskiet en veral kinders wat daaronder ly, terwyl tienerswangerskappe en -verslawings sorgwekkend is. Familie is wat ons samelewing aanmekaar weef, daarom beleef ons dat die Here genesing, herstel en versterking in ons gesinne wil bring. Al is daar verandering op die hoogste vlak in die land, maar families word nie sterker in Jesus Christus nie, mis ons die punt.   


“Dit gaan behoorlik ‘n gesinsfees in God se teenwoordigheid wees, met sprekers soos dr. Isak Burger, dr. Elza Meyer, Errol Naidoo, dr. John Mphaphuli en Ivor Swartz. Wayde van Niekerk gaan sy getuienis lewer, terwyl Heinz Winckler en sy vrou Aletté-Johanni die lof en aanbidding saam met ‘n span gaan lei.   


“Heelwat klem word ook geplaas op kinderbediening, wat ‘n groot speelarea 100m x 100m gras met toesig insluit.  Gebed- en beradingspanne sal gereed staan om mense met behoefte / nood enige tyd te bedien. Daar is ook ‘n spesiale eetarea, kampplek met geriewe vir sowat 20 000 mense en professionele sekuriteit.   


“Ons probeer die byeenkoms op die hoogste moontlike standaard reël sodat u heerlike gesinstyd en samesyn met hope pret kan geniet. Dit alles tot eer van die Here soos ons Sy teenwoordigheid geniet. “   


Vir meer besonderhede besoek www. mightyfamilies.co.za of  die Facebookblad of skakel 071 141 9215 of info@mightyfamilies.co.za.

Image

Listeriose-krisis mensgemaak  


Al die aanduidings is dat die listeriose-krisis wat die land getref het, grootliks die gevolg is van swak administratiewe staatsbeheer, eerstens, gebrekkige munisipale gesondheidskontroles en, tweedens, onbeheerde invoer van sg. witslym vanaf Brasilië as vulsel vir rooiworsies en polonie. Die besmette verwerkte vleisprodukte het al die lewens van sowat 180 mense in die land geëis, in wat deur die Wêreld Gesondheidsorganisasie (WGO) bestempel word as die ergste van sy soort ooit in die wêreld.  


In reaksie op die epidemie sê die VF Plus in 'n mediaverklaring: “Listeriose is een van die simptome van ‘n regering wat nie meer in staat is om behoorlike dienste te lewer nie. Die land se gesondheidsdienste is ʼn goeie voorbeeld en onnodige sterftes is nie ‘n vreemde verskynsel in dié departement nie.   


“Dit het normaal geword dat mense wat in staatshospitale beland meestal soontoe gaan om te sterf weens ʼn gebrek aan dienslewering. Onlangs was daar die Esidimeni-tragedie en nou die grootste listeriose-epidemie in die wêreld se geskiedenis.     “Alhoewel dit nou vir die regering gerieflik is om vingers na 'n sekere maatskappy te wys, is dit duidelik dat daar 'n patroon van sterftes is wat voortspruit uit verwaarlosing en die gebrek aan dienslewering op baie regeringsvlakke.”    


Op hul beurt het die DA ook striemende kritiek gelewer op die oorsake van die uitbreek van listeriose en wys o.a. daarop dat volgens die WGO beskik SA oor slegs 'n derde van die aantal gesondheidsinspekteurs waaroor dit behoort te beskik. In die DA-mediaverklaring word ook gewys op hoe pateties en smerig toestande by Mafikeng provinsiale hospitaal tydens 'n besoek bevind is.    


Vir 'n meer feite oor die herkoms van die listeriose-krisis, luister na die stemgreep by hierdie skakel, terwyl hierdie skakel grafiese besonderhede verskaf van ingevoerde sg. witslym as vulsel vir polonie en ingemaakte worsies.

Image

Malema aanhoudende haataanstigter 


In 'n mediaverklaring sê die VF Plus: “Die Menseregtekommissie (MRK) moet verantwoordelikheid neem vir die opruiende rassistiese uitsprake, haatspraak en opsweping tot geweld van die EFF-leier Julius Malema weens die MRK se jarelange versuim om teen hom op te tree, selfs na verskeie formele klagtes teen Malema ingedien. Malema het pas weer neerhalend verwys na adv. Paul Pretorius SC, hoof van die regspan wat adjunk-hoofregter Raymond Zondo aangewys het as deel van die regterlike kommissie van ondersoek na staatskaping. Malema het gesê dit is jammer dat ʼn ‘wit man’ in die posisie aangewys is.    


“Veral rondom die uiters sensitiewe grondkwessie maak Malema gereeld in Parlementêre debatte die uitlating dat wittes swartes vermoor en hul grond gesteel het.   


“Sover terug as die aanloop tot die 2014-verkiesing het die VF Plus verskeie klagtes van haatspraak deur Malema ingedien by die MRK, die Openbare Beskermer (OB) en die Onafhanklike Verkiesingskommissie (OVK) aangesien daar wetlike voorskrifte is waaraan politieke partye moet voldoen.    


“Sulke uitlatings is verdelend en het die potensiaal om ʼn bloedbad te veroorsaak indien mense in groot getalle gehoor gee daaraan. Dit is daarom verstommend dat die MRK nie teen Malema optree nie terwyl dit bekend is dat hulle vinnig optree en swaar strawwe oplê in gevalle waar wittes rassistiese uitsprake gemaak het.”   


Inmiddels het die DA ook pas ‘n klag teen Julius Malema by die Gelykheidshof gelê oor die volgende haatspraak t.o.v. NMB burgemeester Athol Trolip: We are going to remove a mayor of PE, we are going for your white man in PE. We are going to cut the throat. This is not because he stole the money or anything, but to teach you a lesson for not supporting the motion on expropriation of land without compensation.    


Op openbare saamtrekke gaan Malema en sy ondersteuners klakkeloos voort om die slagspreuk Kill the Boer, kill the farmer te dreunsing en dit sonder dat die MRK tans ‘n vinger verroer om dit as haatspraak te behandel.

Image

Groot Afrikaner-opheffingsprojek in Bloemfontein  


Te Bloemfontein is Oranje Selfhelp as ‘n geregistreerde, nie-winsgewende welsynsorganisasie vir minderbevoorregte Afrikaners reeds vir jare besig om volksgenote met voedsel, kleding, werksgeleenthede en sedelik-geestelike opheffing te ondersteun. Hulle beskik oor twee vraghouers by Dr Böhmer Skool waar al die lede Donderdae 10:00 bymekaar kom in twee werkspanne. Die halfgeskoolde jongmanne doen nutswerk in tuine en geboue, terwyl die damesspan orige groente verwerk, vries en verkoop vir eie voordeel.    


Voorts besit Oranje Selfhelp 'n eiendom in Stalsweg 60, Wilgehof, waar ‘n dubbelverdieping huis tans in aanbou is, ten einde te dien as noodhuisvesting vir van diegene wat hul huise verloor het. Volgens die voorsitter van Oranje Selfhelp, ds. Bertie de Lange, is hierdie huis is sover gebou met die sente van die verarmde Afrikaner. Hulle kort egter op die oomblik kapitaal om nege kamers en ablusie af te rond en enige bydrae hiervoor sal hoog op prys gestel word.    

Daar word ook tans aansoeke ingewag vir ‘n  bestuurder van die huis – “iemand met ‘n duidelike geloofsbelydenis sowel as 'n streng Bybelse, sedelike lewensuitkyk.” Aansoeke kan gerig word aan: Die Voorsitter, Oranje Selfhelp, tel:  078 942 2504 / 051-522 7836.    


Die bankbesonderhede is: Oranje Selfhelp, Standard Bank, rek.: 143 433 9774.

Image

Klopjag op nog 'n premierskantoor  


Nadat hulle einde verlede maand toegeslaan het op die kantoor van Vrystaat premier Ace Magashule in Bloemfontein, het die Valke op 8 Maart 'n klopjag uitgevoer op die kantoor van Noordwes premier Supra Mahumapelo. Die klopjag hou glo verband met ‘n kontrak wat vir drie jaar tussen die Noordwes-regering en Nepo Data Dynamics aangegaan is oor verskaffing van Internet- en bemarkingstelsels vir die tydperk 2016 tot 2019, met nagenoeg R215 miljoen wat na bewering reeds aan die firma oorbetaal is.    


Magashule en Mahumapelo was saam met voormalige Mpumalanga premier David Mabuzo beskou as die sg. Premierliga wat na bewering integraal ingeskakel is of was by die staatskapingsnetwerk van oud.-pres Jacob Zuma. Die klaarblyklike hernude ywer waarmee die NVG en Valke hoëprofielsake ondersoek wat verband hou met staatskaping, word wyd in politieke kringe en in die media verwelkom.   


Aan die ander kant word ernstige bedenkinge uitgespreek oor die gebrekkige verslag wat OB Busisiwe Mkhwebane uitgebring het oor die korrupsie van minstens R220 miljoen by die Vrede Estina-suiwelprojek. In die verslag het sy boonop aanbeveel dat Magashule, wat eintlik een van die hoofverdagtes is, moet kyk hoe hy die beweerde korrupsie kan beredder.  

Image

Dag Zero vir Kaapstad onbepaald uitgestel   


Luidens 'n aankondiging deur DA-leier Mmusi Maimane is Dag Zero vir die Kaapstadse waterkrisis onbepaald uitgestel, nadat voorheen eers hierdie datum op  22 April 2018 gestel is, maar daarna verander is na 12 April. Dit is later geskuif na 16 April en daarna weer na onderskeidelik 11 Mei, 4 Junie en 9 Julie.    


Dit blyk Kaapstad het nou omvattende gebeurlikheidsplanne in plek rondom die mobilisering van hulpbronne om 25-liter drinkbare water per persoon per dag te voorsien. Reëlings is getref vir die water om by sekere aangewese punte oral in die stad afgehaal te word.    


Die Kaapstadse waterkrisis is hoogs omstrede, met o.a. beweringe wat op sosiale media gemaak word dat die stad vanaf sterk fonteine teen die hange van Tafelberg oor voldoende water beskik vir menslike gebruik. Daar is ook kontroversie oor ontsouting, die jongste waarvan is oor gevorderde Israeli-tegnologie wat die DA ondersoek, maar waarteen die ANC en radikales heftig gekant is.   


Hoe dit ook al sy, oor die kwessie van Dag Zero sê Agri SA veelbetekend in 'n mediaverklaring: “Boere moes sedert 12 Januarie 2018 in baie gevalle sonder hul regmatige watertoedeling klaarkom as gevolg van nasionaal-ingestelde en streng toegepaste waterbeperkings. Dit het aanleiding gegee tot geweldige verliese en ontbering vir die landbougemeenskap, insluitend werksverliese vir seisoenale plaaswerkers.    


“Hoewel dit klaarblyklik gewone Kapenaars se aandag op die erns van die huidige droogte gevestig het, is dit moontlik dat hierdie scenario toevallig ook sy eie onvoorsiene waterbestuurskrisis geskep het. Paniekbevange inwoners (wat dit kon bekostig) het begin om rou- sowel as behandelde water op te berg in afwagting van Dag Zero. Hierdie ontwrigting van normale verbruikspatrone het geweldige probleme vir die stad se waterbeplanners asook die Dept. van Water en Sanitasie geskep.    


Terwyl Dag Zero blykbaar afgeweer is, sleep die droogte in die provinsie en die stad voort. Die Nasionale Waterbeperkings van 12 Januarie 2018, sowel as die stad se Vlak 6b Waterbeperkings, is steeds in plek en mense word gevra om te voldoen aan die voorskrifte, o.a. ‘n beperking op hul persoonlike waterverbruik van hoogstens 50 liter per persoon per dag.”

Image

Pogings om vorige landsvlag te kriminaliseer 


Die Nelson Mandela Stigting het aansoek gedoen by die Gelykheidshof dat die vertoon van die Oranje Blanje Blou, die vorige landsvlag, haatspraak, onbillike diskriminasie en teistering gebaseer op ras bevorder. Inmiddels word in radikale en liberale kringe 'n bohaai opgeskop as die vorige landsvlag in die openbaar vertoon word, maar terselfdertyd kraai geen haan daarna as die hamer en sekel met sy bloeddorstige en onderdrukkende verlede vertoon word.  


In 'n mediaverklaring oor hierdie kwessie sê die HNP o.a.: “Die aansoek van die Stigting is niks anders nie as ‘n daad van haat teen die Afrikaner en dus haatspraak op sigself. Suid-Afrika het op 31 Mei 1928 sy eie vlag amptelik in gebruik geneem: die Oranje Blanje Blou - vanjaar op 31 Mei 90 jaar gelede. Dit moet derhalwe vanjaar luisterryk landwyd met die vertoon van die vlag herdenk word.    


“Hierdie vlag is ‘n simbool van orde, beskawing, vooruitgang, vryheid, respek vir kulturele verskille en ‘n Christelike bestel. Die vlag wat die ANC op ons afdwing, is ‘n simbool van verdrukking, moord, wanorde, verval, kultuurvertrapping, rassehaat en ‘n anti-Christelike bestel.   


“Onder dié vlag het Suid-Afrika ná Republiekwording ‘n absolute vrede beleef, terwyl daar groeiende eenheid in volksgeledere was en die land ‘n ongekende bloeitydperk op ekonomiese gebied beleef het. Onder die Oranje Blanje Blou is die stryd teen die kommunisme geveg en onder die gewapper daarvan het ons soldate roem verwerf.   


“Ons mag nie toelaat dat nog ‘n stuk van ons geskiedenis uitgewis word nie.”

SAKENUUS

Image

Regering eers groenlig en toe rooi vir hernubare program


Kort na sy diensaanvaarding het die nuwe Minister van Energie Jeff Radebe aangekondig dat die regering die groenlig gee vir die implementering van die volgende rondte hernubare energieprogramme, wat 27 son- en windprojekte ter totale waarde van R56 miljard bedra. Hierdie programme is reeds in 2015 onder Vensters 3, 4 en 5 van die Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPPP) goedgekeur, maar om verskeie redes eers op die ys geplaas. 


Een van die redes was dat Eskom as nasionale kragvoorsiener aangedui het dat dit nou oor surplus elektrisiteit beskik, maar dit wil voorkom asof agterliggend tot dit is die finansiële en korrupsieprobleme wat by Eskom opgeduik het.   Die 27 nuwe projekte word bereken om 2 305 MW tot die nasionale netwerk toe te voeg, terwyl dit na verwagting sowat 61 000 nuwe werksgeleenthede kan skep.  


In sy aankondiging het Radebe ook aangedui dat die regering die groenlig gegee het vir twee verdere steenkoolaanlegte van Eskom, terwyl oorweging gegee word aan 'n verdere 19 hernubare projekte. In totaal behoort al hierdie projekte volgens hom sowat R103 miljard in die SA ekonomie in te pomp.  


Betreurenswaardig egter is dat sedert die aankondiging van Radebe het die vakbond Numsa en die organisasie Transform RSA 'n hofaansoek gebring om die implementering van die 27 projekte eers uit te stel tot 27 Maart 2018, omrede implementering kan lei tot die sluiting van steenkoolkragstasies en die moontlike verlies van sowat 30 000 poste.

Image

Sasol beplan om nie-kernbates te verkoop


Die Sasol Groep van Maatskappye het aangekondig dat dit beplan om nie-kernbates van die groep oor die volgende aantal jare te verkoop ter waarde van sowat R15 miljard. Dit sluit in o.a. die Kanadese skaliegasbates van die groep, maar dit is nie duidelik of SA bates van die groep ook by die beplanning, wat reeds sowat 70% voltooi is, ingesluit is nie.  


Die verkoopproses volg op 'n onlangse strategiese ondersoek wat die groep gedoen het en waarin tot die gevolgtrekking gekom is dat gas- tot vloeistofprojekte nie meer prioriteit is nie en dat instede gefokus word op organiese en verkrygende groeiprojekte in veral die chemiese bedryf, suider-Afrikaanse kleinhandelbrandstof en gas- en olie ontginning in Mosambiek en Wes-Afrika. Die groep beskik tans oor markkapitalisasie van tussen $25 miljard en $30 miljard en sê dat dit geen voorneme het om van “groot dele” van die groep ontslae te raak nie.  


Dit wil egter voorkom of Sasol wegskram van betekenisvolle uitbreidings in Suid-Afrika.

INTERNASIONALE NUUS

Image

Trump en Kim Jong-un wil persoonlik praat


Die huidige internasionale nuustoneel word tans oorheers deur die feit dat pres. Donald Trump van die VSA en die Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un ingestem het om mekaar in Mei vanjaar persoonlik in 'n spitsberaad te ontmoet. Dit volg op verskeie kernmissieltoetse wat Noord Korea einde verlede jaar en vroeg vanjaar uitgevoer het en op die reaksie van Trump dat hy “Little Rocket Man” van die aangesig van die aarde sal afvee.  


Trump het ook dat die VSA die leiding neem dat baie skerper internasionale sanksies, veral op ekonomiese gebied, teen Noord Korea ingestel word. Hierdie sanksies is vervat in nuwe resolusies deur die VN Veiligheidsraad aangeneem.  


Terselfdertyd het Trump blykbaar in ontmoetings met pres. Xi Jinping daarin geslaag dat China vir 'n verandering ook hul rug styf gemaak het teen Noord Korea. Dit alles het daartoe gelei dat Kim Jong-un en sy bewind skynbaar in 'n hoek gedryf is en dat hulle nou geen opsie het as om deur onderhandeling tyd te koop nie.  


Verlede maand is ook 'n deurbraak gemaak toe Noord- en Suid-Korea vir die eerste keer mekaar op hoë vlak in direkte samesprekings ontmoet het en die twee lande ook as een span aan die Winter Olimpiese Spele in Suid-Korea deelgeneem het.  


Van sy kant het Trump waarskynlik in die oog om die ontkerning (“denuclearization”) van Noord Korea teweeg te bring, maar in hoeverre hy daarin sal slaag en wat dit presies is wat Noord Korea uit die regstreekse onderhandeling wil verkry, is onduidelik.

Image

Billy Graham – huldeblyk deur pres. Trump


Oor die legendariese Amerikaanse evangelis Billy Graham wat verlede maand in die ouderdom van 99 jaar oorlede is en wat oor sowat ses dekades na raming sowat 200 miljoen mense wêreldwyd na Christus gelei het, het pres. Donald Trump op sy begrafnis 'n roerende huldeblyk gelewer. Om na 'n kort uittreksel daaroor in 'n videogreep te kyk, kliek op hierdie skakel.

Image

Pres. Trump dank minister van buitelandse sake af


In 'n verrassende stap gister het pres. Trump van die VSA sy minister van buitelandse sake Rex Tillerson summier afgedank. Dit was egter geruime tyd dat Trump en Tillerson nie oog tot oog sien oor buitelandse aangeleenthede nie, soos bv. oor Iran, waar Trump die internasionale ooreenkoms wil opskort, maar Tillerson daarteen gekant was.  


Trump het ook te kenne gegee dat wat Noord Korea betref, Tillerson weer 'n valkbenadering het, terwyl hyself meer ingestel is op 'n ietwat tegemoetkomende gesindheid. Daar word ook gesê dat Tillerson, wat 'n voormalige uitvoerende hoof van die globale petroleumreus Exxon is, meer in sy kantoor vasgekluister was en teenoor personeel en buitelandse ampsdraers nie baie toeganklik was nie.  


Nietemin, Trump het die hoof van die CIA Mike Pompeo benoem as nuwe minister van buitelandse sake en gesê dat hulle twee van die begin af goeie chemie tussen hulle gehad het. In die plek van Pompeo by die CIA het Trump vir Gina Haspel benoem – die eerste vrou in die pos.

REDAKSIONELE KOMMENTAAR

Hantering van slegte nuus


In hierdie uitgawe van DitsemBlits is 'n boel slegte nuus – dreigende grondgryp sonder vergoeding, poging om die Afrikaner-erfenis in SA te verwyder, mes in vir Pukke as laaste tersiêre vesting vir Afrikaans en Afrikanerskap, ens. Oor dit al,les wil ons die volgende sê:


•    Al hierdie dinge is dreigende, maar dit is nie te sê dat dit wel gaan gebeur nie. Trouens, dit hoef nie te gebeur nie – ons moet in geloof daarteen bid, glo dat dit nie gaan gebeur nie en doen wat ons as Christen, regsinnige en welwillende Afrikaners ook al kan om dit te verhoed.


•    Die Woord sê dié wat die Here in opregtheid soek, sal oorleef en oorwin, terwyl die goddelose soos kaf in die wind sal verdwyn. In Christus het ons kaar die oorwinning behaal, ons moet dit net opeis.


•    Ons moet baie versigtig wees met wat ons sê, die woorde wat oor ons lippe kom. Weereens volgens die Woord skep ons met ons mond en ons verdoem met ons mond. God het die heelal geskep met die gesproke woord en van daardie gesag het hy aan ons as mense gedelegeer. As ons byvoorbeeld sê grondgryp gaan kom, en ons tref voorbereidings om die skerwe op te tel, dan kan dit presies so gebeur. Indien ons egter sê, dit gaan nie gebeur nie, ons het so gebid en ons doen wat ons kan om dit te verhoed, dan sal dit ook so gebeur.


•    Daar is goeie nuus ook – gewone mense wat voortgaan om deur hul dagtake te bou aan 'n beter land en aan beter lewens vir andere en vir hulself; boere wat mekaar met groot vragte voer help; die Mighty Families byeenkoms; mense wat in die Parlement opstaan vir die waarheid en geregtigheid; die mooi land waarin ons soggens in vryheid kan opstaan; e.s.m. Kom ons gryp dit, hardloop daarmee en laat die lig die duisternis oorwin!


•    “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.” – Rom. 8:37

Wie is Malema?


Julius Malema het 'n groot mond oor haat vir die blanke en spesifiek die Afrikaner en doen sy bes om anargie in SA te probeer loslaat, maar wie is hy in werklikheid?  


Hy is 'n rewolusionêr wat homself op leuens baseer en die Bose gebruik word as mondstuk. Wat uit sy mond kom, is leuens wat as sulks niks standhoudend bevat nie.  


Daar is geen getuienis dat Malema al 'n dag se eerlike harde werk gedoen het, dat hy enige professionele kwalifikasie verwerf het en dat hy vir enige persoon vir wie hy nie skuld nie, al werklik iets gedoen het.  


Die aanduidings is sterk dat Malema en die EFF deur die Nuwe Wêreldorde / Illuminati geskep is a handperd om hul bos planne vir SA te help van stapel stuur. So word hulleook gefinansier en bestuur.  


Daar is sterk bewerings dat Malema in grootskaalse tenderbedrog in Limpopo betrokke was, dat hy R3 miljoen staatsgeld misbruik het om vir homself 'n paleis van R16 miljoen in Sandton te kon bou, dat hy geld van blanke Charlize Theron aanvaar het vir sy regskoste en dat hy Louis Vuitton dra om sg. die armes te inspireer. 


Hoe regverdig hy dit as hy Mosiuoa Lekota in die Parlement hoon as Lekota die vryheid gebruik waarvoor hy jare geveg het om sy sê te sê? Wat is die ware agenda van Malema as hy oop-oë druk om SA in 'n volslae Kommunistiese staat te wil omskep? Hoekom sy verbete en uittartende haatspraak jeens blanke Suid-Afrikaners?  


Dit is tyd dat Malema in die getuiebank geplaas word om op al hierdie beweringe en vrae te antwoord.   Intussen is dit nodig om Malema te sien vir die foefie wat hy eintlik is en presies so gehanteer te word dat hy glad nie die moeite werd is om hierdie land met sy vryheid en ontsaglike potensiaal te destabiliseer nie.  

SKEP MOED!

Hier is God!


Op ‘n uitstalling in die Britse Museum in Londen is 'n ou marinierskaart wat in 1525 geteken is. Hierdie kaart het die Noord-Amerikaanse kuslyn en die waters wat daar rondom was, uiteengesit.  


Die kartograaf het 'n paar vreemde notasies op plekke op die kaart gemaak wat gebiede verteenwoordig wat ondersoek is. Hy het geskryf: “Hier is reuse,” “Hier is vurige skerpioene,” en “Hier is drake.”  


Op een of ander manier het die kaart in die hande van 'n Christen met die naam van sir John Franklin gekom, 'n Britse ontdekkingsreisiger in die vroeë 1800's. Hy het die kaart geneem en die vreeslike inskripsies uitgekrap.  


Hy het toe hierdie woorde oor die kaart geskryf: “Hier is God”.

Indien u nie die epos wil ontvang nie kan u hier uit teken
Anulus Bemarking, S39 Oranje Eggo, Orania, North Cape, 7590, South Africa, www.ditsem.net